Daltonschool De Parel - school met de Bijbel

Aletta Jacobsweg 78 9408 AM Assen

  • De Parel is een daltonschool. Kernwaarden zijn: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en reflecteren
  • Kinderen werken buiten te klas op het leerplein, tevens is het de tribune voor maandvieringen en andere schoolbrede activiteiten.
  • Schoolfoto van Daltonschool De Parel - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Daltonschool De Parel - school met de Bijbel
  • Kinderen werken aan doelen middels een  weektaak. Kinderen leren plannen en keuzes in aanpak te maken.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Leerlingen beoordelen de school met een 7.6 en dat is een mooi cijfer. 

De resultaten zijn gebaseerd op de vragenlijst van Vensters die eind 2022 zijn afgenomen. 

De scores op 'ben je tevreden over wat je leert op deze school', 'ben je tevreden over de uitleg van je meester of juf' en 'helpt je juf of meester je goed als dat nodig is' zijn het hoogst met een 8.3. Fijn dat de kinderen dat zo goed beoordelen. 
Het laagst scoort 'hebben jullie een leuke klas' met een 6.8. 

Er zijn geen onvoldoende scores waarop specifieke vervolgstappen moeten worden ondernomen. 

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Helaas waren er onvoldoende respondenten om te kunnen spreken van een betrouwbare score.
We nemen de uitkomsten mee in onze vervolgplannen, maar willen niet alles ophangen aan deze scores. 

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven