Maria in Campisschool

Echtenstraat 1 9402 JA Assen

  • De hele school werkt tijdens deze periode aan hetzelfde thema. Er worden geen methoden gebruikt alles sluit aan bij het thema.
  • Tijdlijn met verschillende kunstenaars maken, eigen woordkaarten, mindmap met doe-woorden en zelfstandige naamwoorden, affiches maken ...
  • Wat een heerlijke geuren in de school. Ouders en kinderen bakten voor de kerstmarkt alvast heerlijke kniepertjes en rolletjes.
  • Op de Maria in Campisschool is SAMEN een sleutelwoord. Op de vrijdagochtend leest groep 7/8 dan ook samen met de onderbouw prentenboeken.
  • Oog hebben en zorgen voor elkaar vinden we belangrijk, daarom is er structurele samenwerking met verzorgingstehuis de Slingeborgh

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u enigszins inzicht in de Maria in Campisschool. U vindt informatie over ons onderwijs, leerlingaantallen en foto’s van onze school.

Toch zijn wij van mening dat wij u een heel belangrijk deel niet kunnen laten zien of voelen via dit venster. Dat belangrijke deel is namelijk de sfeer. Wij nodigen u daarom van harte uit een kijkje te nemen in onze school, u bent van harte welkom. U kunt contact opnemen met de directeur Mevr. Roos Bakx. - 0592340684

Missie: Op onze school staat het kind centraal.

Het is onze missie de leerlingen op onze school hedendaags onderwijs van hoge kwaliteit te bieden, zodat zij een stevige basis hebben om op te groeien tot zelfstandige, verstandige en verantwoordelijke volwassenen.

Slogan: "Werken aan kwaliteit" 

Visie

Wij geloven dat......

•onze school een veilige plek is, waar je je blij en gelukkig kunt voelen.  

•ieder kind talenten heeft die we samen op een creatieve en gepersonaliseerde manier ontwikkelen.  

•betrokkenheid en passie ertoe bijdragen dat kinderen kritisch leren denken, eigen verantwoordelijkheid nemen en plannen maken voor hun toekomst. 

Wat ziet u in onze school?

Kinderen leren eigen verantwoordelijkheid te nemen en het vergoten van hun zelfstandigheid (onder andere door dagtaken/ weekplanningen) als basis voor hun toekomst.

We hebben hoge verwachtingen van kinderen. We halen dat wat mogelijk is uit de kinderen (Opbrengsten van kinderen zijn goed) Samenwerking is een essentieel onderdeel.

Optimale inzet en gebruik van  digitale hulpmiddelen (schoolbord, iPads en computers).

We trekken er veel op uit om het onderwijs bij de kinderen te brengen. We vinden belangrijk dat lessen betekenisvol zijn.

Onze katholieke identiteit is zichtbaar.

Kinderen worden niet alleen cognitief gevolgd, maar ook sociaal emotioneel met het volgsysteem “Zien”.

Het gebruiken wij nu nog van de methode “Leefstijl” zorgt ervoor dat er voor sociaal emotioneel gedrag een doorgaande lijn is. Volgend schooljaar zal de school overgaan op het KiVa.

Enthousiaste, betrokken leerkrachten.

Wij vinden een nette, opgeruimde schoolomgeving belangrijk. Hiervoor zijn we gezamenlijk verantwoordelijk.

We werken in bouwen. Dat betekent dat kinderen uit verschillende groepen samen in een bouw ( onder- midden- of bovenbouw) kunnen zitten en samenwerken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig
  • Vertrouwen
  • Betrokken
  • Talenten
  • Creatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Maria in Campisschool is een klein kindcentrum waar iedereen elkaar kent. Door de kleinschaligheid is er een groot saamhorigheidsgevoel en een enorme betrokkenheid.

Het kindcentrum kent een kinderopvang (0 tot 12 jaar), peuteropvang, buitenschoolse opvang en de basisschool.

Wij hebben een onderbouw, een middenbouw en een bovenbouw waardoor er veel exclusieve aandacht voor de kinderen is. De verschillende bouwen hebben op dit moment gemiddeld 17/20 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
65
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Maria in Campisschool werken we met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag hun broodje eten op school. Dat gebeurd in de eigen klas  met in principe de eigen leerkracht. De kinderen nemen hun eigen lunchpakket mee naar school. De middagpauze duurt 30 minuten, waarvan de kinderen 15 minuten eten en 15 minuten buitenspelen. Tijdens het brood eten wordt voorgelezen of een andere taalactiviteiten gedaan. Bij slecht weer spelen de kinderen binnen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven