IKC Maria in Campisschool

Echtenstraat 1 9402 JA Assen

  • De hele school werkt tijdens deze periode aan hetzelfde thema. Er worden geen methoden gebruikt alles sluit aan bij het thema.
  • Tijdlijn met verschillende kunstenaars maken, eigen woordkaarten, mindmap met doe-woorden en zelfstandige naamwoorden, affiches maken ...
  • Op de Maria in Campisschool is SAMEN een sleutelwoord. Op de vrijdagochtend leest groep 7/8 dan ook samen met de onderbouw prentenboeken.
  • Oog hebben en zorgen voor elkaar vinden we belangrijk, daarom is er structurele samenwerking met verzorgingstehuis de Slingeborgh

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Alle leerlingen van groep 7 en 8 hebben de enquête ingevuld. De leerlingen 7 en 8 geven de school een gemiddeld rapportcijfer van een 7,2.

We werken met KiVa, een preventief, schoolbreed programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. We zijn KiVa gecertificeerd. Daarnaast werken we met The Leader in Me waarbij de leerlingen m.b.v. 7 gewoonten persoonlijk leiderschap leren toepassen.

Wij streven naar 100% tevredenheid en veiligheid.

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De enquête m.b.t. de oudertevredenheid is door 11 van de 57 respondenten ingevuld, in het schooljaar 2022-2023, waardoor er geen reëel beeld ontstaat betreffende de uitkomsten. Voor een reëel beeld is de vereiste norm 49 respondenten. We gaan in het schooljaar 2023-2024 onderzoeken waarom er weinig ouders de enquête oudertevredenheid invullen.

Het gemiddelde rapportcijfers van de 11 respondenten dat de school krijgt is een 8,0. Dit betekent dat de ouders die de enquête hebben ingevuld tevreden over de school zijn. 

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven