Openbare Basisschool De Zandheuvel

Leerdamseweg 1 4147 BL Asperen

  • Als kinderen zich veilig voelen en gezien worden, gaan zij fluitend naar school en kunnen zij zich optimaal ontwikkelen.
  • Samen ben je sterk 
Luisteren naar elkaar, respect hebben voor elkaar en sociale vaardigheden opdoen, vinden wij belangrijk.
  • Wij zijn een school waar de leerlingen uitgedaagd worden en waar ze hun zelfstandigheid kunnen en mogen ontplooien.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In 2024 heeft groep 5 t/m 8 meegedaan aan de leerlingtevredenheidspeiling. De enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de leerlingen onze school waarderen. Het gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen aan de school geven is een 8,2.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Er is schooljaar 2024 een tevredenheidsenquête ingevuld door alle kinderen en ouders. Aan de Oudertevredenheidspeiling hebben 46 ouders deelgenomen. De ouders konden de vragenlijst voor meerdere kinderen invullen. Op basis van alle scores/cijfers is er sprake van een “rapportcijfer voor onze school".

obs De Zandheuvel scoort gemiddeld een 8,2. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven