Openbare Basisschool De Zandheuvel

Leerdamseweg 1 4147 BL Asperen

  • Als kinderen zich veilig voelen en gezien worden, gaan zij fluitend naar school en kunnen zij zich optimaal ontwikkelen.
  • Samen ben je sterk 
Luisteren naar elkaar, respect hebben voor elkaar en sociale vaardigheden opdoen, vinden wij belangrijk.
  • Wij zijn een school waar de leerlingen uitgedaagd worden en waar ze hun zelfstandigheid kunnen en mogen ontplooien.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Aan de Oudertevredenheidspeiling hebben 57 van de 109 ouders deelgenomen. Dat is een responspercentage van 52%. Deze 57 ouders/respondenten hebben de peiling voor 74 leerlingen ingevuld. De ouders/respondenten konden de vragenlijst voor meerdere kinderen invullen.

Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7,58. OBS De Zandheuvel scoort gemiddeld 7,86 op vraag 70. De waardering van de ouders voor OBS De Zandheuvel is daarmee 0,28 punt hoger dan het landelijk gemiddelde.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven