CBS De Open Poort

Leerdamseweg 1 4147 BL Asperen

  • Schoolfoto van CBS De Open Poort
  • Schoolfoto van CBS De Open Poort
  • Schoolfoto van CBS De Open Poort
  • Schoolfoto van CBS De Open Poort
  • Schoolfoto van CBS De Open Poort

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Eenmaal per twee jaar houden we LOGOS-breed een tevredenheidspeiling. We hebben de leerlingen gevraagd naar hun algemene tevredenheid. 92% is heel positief en we scoren daarmee boven het landelijke gemiddelde. Ook op de indicatoren krijgen we van de kinderen telkens een bovengemiddelde score.   Dat vinden we een mooi resultaat! 


Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Eenmaal per twee jaar houden we LOGOS-breed een tevredenheidspeiling. Maar liefst 70% van de ouders heeft de enquête ingevuld. Dat zien we als een blijk van betrokkenheid.

96% is positief als het gaat om de algehele tevredenheid. We zijn trots op deze uitslag en de mooie scores op onderdelen als leerkracht, communicatie, algemene ontwikkeling, sfeer, directie, onderwijs en voorzieningen.

Op de indicator Gepersonaliseerd leren scoren we iets lager. Gepersonaliseerd leren is maatwerkonderwijs bieden aan kinderen die extra zorg of extra uitdaging nodig hebben. Bij ons gebeurt dat dagelijks, in de klas. Want we vinden het belangrijk dat deze kinderen deel blijven uitmaken van hun groep. We merken dat ouders minder goed weten wat we op dit gebied doen en we nemen ze daarom meer mee in de ontwikkeling en aanpak van gepersonaliseerd leren in onze school.  

Bij de indicator Identiteit merken we aan de score dat een kleine groep ouders (11%) minder tevreden is. Afgelopen jaren hebben we een aantal veranderingen doorgevoerd, waardoor de invulling van onze identiteit meer passend is bij deze maatschappij. In de onderbouw bieden wij een basis van ons christelijk geloof door de verhalen te vertellen en liedjes te zingen. In de bovenbouw vertalen wij de verhalen naar het leven in de huidige maatschappij. 


Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven