CBS De Open Poort

Leerdamseweg 1 4147 BL Asperen

 • Schoolfoto van CBS De Open Poort
 • Schoolfoto van CBS De Open Poort
 • Schoolfoto van CBS De Open Poort
 • Schoolfoto van CBS De Open Poort
 • Schoolfoto van CBS De Open Poort

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Open Poort bestaat uit zeer deskundige professionals. Naast hun onderwijsbevoegdheid hebben de meesten zich gespecialiseerd. Zijn er problemen met je kind op het gebied van taal, rekenen etc., dan helpen zij de leerkracht op het gebied van didactiek en kunnen ze je kind individueel begeleiden.

Er zijn specialisten op het gebied van:

 • dyslexie;
 • gedrag;
 • rekenen;
 • hoogbegaafdheid;
 • ICT.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als de leerkracht van je kind met verlof is, zorgen we zo snel mogelijk voor een vervanger die na een goede overdracht de lessen overneemt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de kleuters werken we thematisch. We dagen jullie kind uit om actief mee te denken over de invulling van een thema. Het onderwijs richt zich op de sociaal-emotionele, motorische, taal- en rekenontwikkeling van je kleuter. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Open Poort ontwikkelt je kind zich als compleet mens. Er is daarom een goede balans in de ontwikkeling van kennis en basisvaardigheden als taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo kunnen de kinderen straks vol zelfvertrouwen de stap naar het voortgezet onderwijs zetten. 
Je kind krijgt les uit moderne methoden en gebruikt up-to-date digitale middelen zoals chromebooks, Gynzy, de methode Topondernemers etc. Deze helpen de kinderen om te onderzoeken, kennis te vergaren en te verwerken in werkstukken, samen te werken en slim te oefenen. 


Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op De Open Poort sluiten we zo veel mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van je kind (niveau en leerstijl). Daarom volgen we elke leerling nauwgezet en hebben we daar contact over met jou als ouder. Soms wordt in gesprekken duidelijk dat er meer hulp of deskundigheid nodig is om tot een goede aanpak te komen. In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) vind je informatie over de (extra) zorg we kinderen kunnen bieden. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Veel kinderen stromen van de peuterspeelzaal in de Brede School naar De Open Poort. We werken goed samen met de peuterspeelzalen en we zorgen voor een goede schriftelijke en/of mondelinge overdracht plaats. Zo stemmen we de informatie over de ontwikkeling van jullie kind goed af, waardoor het een goede start maakt op school. 

Terug naar boven