CBS De Open Poort

Leerdamseweg 1 4147 BL Asperen

  • Schoolfoto van CBS De Open Poort
  • Schoolfoto van CBS De Open Poort
  • Schoolfoto van CBS De Open Poort
  • Schoolfoto van CBS De Open Poort
  • Schoolfoto van CBS De Open Poort

In het kort

Toelichting van de school

De Open Poort is de open christelijke school in Asperen, gevestigd in de prachtige Brede School. We bieden jullie kind een fijne én uitdagende schooltijd. We werken vanuit onze waarden, deskundigheid én bevlogenheid om voor elk kind heel mooi, solide onderwijs te verzorgen.

Op De Open Poort mogen kinderen zijn wie ze zijn, om zich van daaruit in een veilige groep verder te ontwikkelen: persoonlijk, cognitief en sociaal. We zetten elke dag moderne methoden in, met een goede balans in werkvormen en veel persoonlijke aandacht. Zo zorgen we dat jullie kind ruim voldoende tools en vaardigheden meekrijgt om vol zelfvertrouwen en met leerplezier de volgende stap te zetten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Solide basis
  • Sociaal betrokken
  • Blijvend in ontwikkeling
  • Veilige omgeving
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan. Doordat wij werken met zo veel  mogelijk enkele groepen, kunnen we tijd vrij maken om kinderen te zien en te horen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
129
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven