CBS De Open Poort

Leerdamseweg 1 4147 BL Asperen

Schoolfoto van CBS De Open Poort

In het kort

Toelichting van de school

De Open Poort is een open christelijke school in Asperen, gevestigd in de Brede School. Vanuit onze waarden, deskundigheid en bevlogenheid verzorgen wij kwalitatief goed onderwijs. Wij vinden het belangrijk om de kinderen een solide basis te bieden voor de toekomst. Op de Open Poort mogen kinderen zijn wie ze zijn en in de veilige omgeving van de groep mogen ze zich verder ontwikkelen op sociaal, persoonlijk en cognitief gebied. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samenwerken
  • veilig
  • verantwoordelijk
  • sociaal betrokken
  • respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Met deze leerlingenaantallen op cbs De Open Poort gaan we verder met kwaliteit, veiligheid en schoolplezier.
Weergave

Leerlingen
140
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven