CBS De Open Poort

Leerdamseweg 1 4147 BL Asperen

 • Schoolfoto van CBS De Open Poort
 • Schoolfoto van CBS De Open Poort
 • Schoolfoto van CBS De Open Poort
 • Schoolfoto van CBS De Open Poort
 • Schoolfoto van CBS De Open Poort

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om goed zicht te houden op de ontwikkeling van elk kind gebruiken we methodegebonden toetsen. Zo weten we in welke mate jullie kind de aangeboden lesstof beheerst. Met methode-onafhankelijke toetsen over een langere periode onderzoeken we hoe je kind het geleerde  kan toepassen in een andere context. 

We vragen de leerling- en leerkrachten om de vragenlijsten van ZIEN! in te vullen om goed zicht te houden op de sociaal- emotionele ontwikkeling. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Elk kind moet op de juiste plek het voortgezet onderwijs instromen. In overleg met ouders en kind kijken we eerlijk naar de capaciteiten en persoonlijkheid van de groep 8'ers. Dat is meer dan alleen een eindtoetsscore.

De scholen voor voortgezet onderwijsschooladviezen waar onze leerlingen naartoe gaan geven terug dat de adviezen van De Open Poort betrouwbaar zijn. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Open Poort groeit je kind op in een omgeving waarin hij/zij zich veilig voelt. Dat vinden wij heel belangrijk, want vanuit die veilige omgeving ontwikkelen zij zich verder. 

Wij werken preventief en doelgericht aan een veilige sfeer. Wij leren de kinderen

 • dat ze van waarde zijn,
 • dat ze respect hebben voor elkaar,
 • dat ze elkaar nodig hebben om verder te komen,
 • dat ze leuke en minder leuke ervaringen met een ander mogen delen, en
 • dat ze verantwoordelijkheid hebben voor zichzelf en de ander. 


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect
 • Veiligheid
 • Plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De bevindingen van een deskundig en onafhankelijk orgaan als de onderwijsinspectie helpen ons telkens weer de kwaliteit verder te verbeteren. We zijn nooit uitgeleerd. Dit alles doen we om kinderen in hun ontwikkeling uit te dagen, hen een veilige plek te bieden en een bijdrage te leveren aan een fijne kindertijd.

Terug naar boven