Jozefschool Elden

Rijksweg-West 29 6842 BA Arnhem

  • De Jozefschool is de dorpsschool in de stad waar iedereen telt, er mag zijn en gezien wordt.
  • We hebben een gemĂȘleerd team, allemaal enthousiast en betrokken!
  • Schoolfoto van Jozefschool Elden

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We hebben van de leerlingen van groep 6, 7 en 8 goede feedback gekregen met mooie cijfers. Daar zijn we erg blij mee. Wij analyseren met het team en met de leerlingenraad deze gegevens en stellen gezamenlijk acties op. 

Het gemiddelde cijfer is prachtig, maar aangezien wij het cijfer voor de vraag 'Hoe vind je het op school?' met een 7,3 te laag vinden, is het verhogen daarvan één van onze doelen dit schooljaar. Het Onderzoekend&Ontwerpend leren op de middagen zal de leerlingen een grotere uitdaging geven. Daarnaast zal het Maakonderwijs leerlingen een kans geven om op een andere manier te leren. Wij willen in het voorjaar van 2022 minimaal een 7,8 scoren. Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De enquête over de oudertevredenheid is door voldoende ouders ingevuld om een representatieve uitslag te krijgen. We hebben mooie cijfers gekregen van heel veel zeer positieve ouders! De uitslag was voor ons herkenbaar.

In het voorjaar van 2021 hebben we ook een enquête uitgezet onder ouders. Helaas is die enquête door te weinig ouders ingevuld. Wij begrijpen heel goed dat het voor ouders een ontzettend druk jaar is geweest door de schoolsluitingen. Wij zullen t.z.t. een nieuwe enquête uitschrijven. Ook kunnen we gelukkig nu het ouderforum in het najaar van 2021 weer opstarten. 

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven