Jozefschool Elden

Rijksweg-West 29 6842 BA Arnhem

  • ... waar iedereen telt, er mag zijn en gezien wordt. Samen vormen we een geheel.
  • door een combinatie van traditioneel en vernieuwend onderwijs, waarbij het omgaan met verschillen het uitgangspunt is.
  • Wij vormen een professionele leergemeenschap waarbij we in vertrouwen leren leren

Leerlingtevredenheid toelichting

Toelichting van de school

We hebben van de leerlingen van groep 7 en 8 goede feedback gekregen met mooie cijfers. Daar zijn we erg blij mee.

Belangrijk om te melden is het feit dat de enquête eind mei is afgenomen. De leerlingen waren erg blij dat ze na de schoolsluiting door Covid-19 weer naar school mochten. Deze omstandigheden geven daardoor mogelijk een iets vertekend beeld. 


Tevredenheid
8,3

Bron

Oudertevredenheid toelichting

Toelichting van de school

De enquête over de oudertevredenheid is door voldoende ouders ingevuld om een representatieve uitslag te krijgen. We hebben mooie cijfers gekregen van heel veel zeer positieve ouders! De uitslag was voor ons herkenbaar.

Tevredenheid
7,7

Bron

Terug naar boven