Jozefschool Elden

Rijksweg-West 29 6842 BA Arnhem

  • ... waar iedereen telt, er mag zijn en gezien wordt. Samen vormen we een geheel.
  • door een combinatie van traditioneel en vernieuwend onderwijs, waarbij het omgaan met verschillen het uitgangspunt is.
  • We hebben een gemêleerd team: mannen/vrouwen, jong/wat minder jong, ervaren/nu nog wat minder ervaren. Allemaal enthousiast en betrokken!

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders/verzorgers/geïnteresseerden,

Dit is de schoolpagina van de Jozefschool Elden. Een goede communicatie tussen school en betrokkenen is belangrijk. De basisschool vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen als de volwassenen om hen heen.

Deze schoolpagina is bedoeld voor ouders/verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. Naast deze schoolpagina is er een Schoolgids en een Jaarkalender. Hier vindt u praktische informatie over de school: schooltijden, schoolregels, schoolvakanties en andere vrije dagen, maar ook een beschrijving van ons onderwijs. U leest wat wij belangrijk vinden op school en welke keuzes wij hebben gemaakt. We geven aan vanuit welke missie en visie wij werken en wat u van ons mag verwachten. Uiteraard leest u ook hoe u als ouder betrokken kan zijn bij de ontwikkeling van uw kind op school en bij de organisatie van de school.

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Heeft u behoefte aan een rondleiding bij ons op school?Neemt u dan gerust even contact op om een afspraak te maken.

Deze schoolgids is vastgesteld onder andere met instemming van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR).

Wij wensen u veel leesplezier!

namens het team van de Jozefschool

Marjolein Berg

directeur Jozefschool Elden


 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dé Dorpsschool in de stad
  • goede,positieve,veilige sfeer
  • omgaan met verschillen
  • traditioneel én vernieuwend
  • in vertrouwen leren leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Jozefschool in Elden zitten ruim 200 leerlingen verdeeld over 9 groepen.

In de onderbouw (t/m 7 jaar) werken de leerlingen in 4 kleine heterogene groepen: groep 1/2rood, groep 1/2blauw, groep 2/3geel en groep 3groen. De leerlingen krijgen instructie op verschillende niveaus en werken regelmatig groepsoverstijgend.

In de midden- en bovenbouw werken de leerlingen in homogene groepen (groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8). In de groepen krijgen de leerlingen instructies op 3 niveaus: verrijkingniveau, basisniveau en basis met verlengde instructie.  Wij werken groepsoverstijgend als dat een meerwaarde heeft, bijvoorbeeld bij begrijpend lezen waar leerlingen op hun eigen leesniveau werken. 

 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
205
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Delta Scholengroep, waar de Jozefschool onder valt, heeft twee vertrouwenspersonen:

• Mw. P. van Hemel : 06 46 08 21 44

• Hr. A. van den Broek : 06 22 46 74 32

Bovenstaande personen zijn telefonisch te benaderen op maandag t/m donderdag tussen 18.00 – 19.00 uur.

Delta is aangesloten bij Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, Stichting Onderwijsgeschillen, te bereiken via mail info@onderwijsgeschillen.nl , telefoonnummer 030 -280 95 90 of schriftelijk via Onderwijsgeschillen,Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. www.onderwijsgeschillen.nl

Terug naar boven