Margarethaschool

Graslaan 97 B 6833 CE Arnhem

Schoolfoto van Margarethaschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De jaarlijks afgenomen leerling enquête wordt besproken in het MT en met de leerlingenraad.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In november 2021 hebben we dit oudertevredenheidsonderzoek uitgezet. Helaas is er een respons van 71 ouders/ verzorgers terwijl de norm 99 'vereist' en het programma 186 als 'gewenst' beschouwt. Hiermee is de uitkomst niet helemaal valide en slechts een indicatie van de beperkte groep die gereageerd heeft

Ouders met klachten, die wij 'gratis adviezen' noemen, worden meestal uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. De ouder-opmerking wordt gewogen naar belangrijkheid en mogelijkheid en daarna opgenomen in onze keuzes en beleid. 

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven