Margarethaschool

Graslaan 97 B 6833 CE Arnhem

Schoolfoto van Margarethaschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerling-enquête van 'Scol -msv' is dit jaar voor het eerst afgenomen in de groepen 7 en 8. (middels een vinkje in dit programma, Scol, wordt de Inspectie direct op de hoogte gebracht.)

Een totaalscore van 8,1 geeft aan dat zij tevreden zijn en dat er zeker nog punten ter verbetering zijn. De verschillende draaiboeken (SEO-methoden en technieken zoals o.a. 'Sociaal gedrag, elke dag!', Gouden en Zilveren weken, Antipestprotocol etc.) zijn afgelopen schooljaar op genomen in een zgn. 'draaiboek' waardoor alles gedurende het schooljaar systematisch aan de orde komt.

We verwachten dat de kinderen daardoor beter op de hoogte zijn van onze aanpak met betrekking tot SEO. (SociaalEmotioneleOntwikkeling)

Zie bijlage hieronder voor het Stappenplan dat door ons is opgesteld om te komen tot aanpassingen cq verbeteringen..(i.s.m. Gedragsspecialist)

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In november 2021 hebben we dit oudertevredenheidsonderzoek uitgezet. Helaas is er een respons van 71 ouders/ verzorgers terwijl de norm 99 'vereist' en het programma 186 als 'gewenst' beschouwt. Hiermee is de uitkomst niet helemaal valide en slechts een indicatie van de beperkte groep die gereageerd heeft. Ons inziens hebben de Covid-maatregelen gemaakt dat de ouders op grotere afstand van de school zijn gekomen en daardoor een andere mate van betrokkenheid hebben. Zij zijn vanuit het verleden anders gewend.

Ouders met klachten, die wij 'gratis adviezen' noemen, worden meestal uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. De ouder-opmerking wordt gewogen naar belangrijkheid en mogelijkheid en daarna opgenomen in onze keuzes en beleid. 

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven