Margarethaschool

Graslaan 97 B 6833 CE Arnhem

Schoolfoto van Margarethaschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit Schoolvenster biedt u beperkt inzicht in de school (inspectierapport en Cito-Eindtoetsresultaten)

Onze school, de 'Margarethaschool' biedt meer voor de ontwikkeling van kinderen dan in dit Schoolvenster staat vermeld. Voor een duidelijk beeld van onze school nodigen wij u van harte uit voor een persoonlijk informatiegesprek, met onze adjunct-directeur, in ons schoolgebouw en bezoekt u onze website www.margarethaschool.nl.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Margarethaschool is een grote school met op dit moment ruim 500 leerlingen, op de teldatum 1 oktober.

De school is onderdeel van het IKC 'Malburcht', is een basisschool met het predicaat 'Sport en Bewegen' en werkt met het continurooster. De aantrekkingskracht van de school heeft gemaakt dat we de afgelopen jaren sterk zijn gestegen, en langzaam nog steeds wat doorstijgen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
487
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven