Margarethaschool

Graslaan 97 B 6833 CE Arnhem

Schoolfoto van Margarethaschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

49 van de 50 resultaten zijn meegerekend in het schoolgemiddelde, omdat voor 1 leerling het maken van de eindtoets niet wettelijk verplicht is. Zij valt onder de zgn 'ontheffingsgronden'. Daarnaast tellen de resultaten van leerlingen die in groep 7 of 8 zijn ingestroomd op onze school niet mee, omdat er onvoldoende basis is om een uitspraak te kunnen doen over de invloed van ons onderwijs op hun ontwikkeling. Dat betreft 6 leerlingen.

De hier gepresenteerd cijfers zijn niet gecorrigeerd op basis van factoren als de eigen leerlijn van leerlingen en van bv. ziekte. Als we dit wel zouden doen, dan zouden we uitkomen op een gecorrigeerde schoolscore van 532,4. Daar zouden we dan tevreden mee zijn.

Onze ongecorrigeerde score van 531,4 ligt echter iets onder de Inspectienorm (voor onze school vastgesteld op 532,1) en daar zetten wij ons verbetertraject voor het komend schooljaar op in.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de gesprekken met het Voortgezet Onderwijs krijgen onze leerkrachten terug dat we onze leerlingen op het juiste niveau hebben ingeschat. Bovendien krijgen ze te horen dat de leerlingen een juiste werk- en leer-houding hebben. Fijn om te horen zoals u begrijpt.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven