Margarethaschool

Graslaan 97 B 6833 CE Arnhem

Schoolfoto van Margarethaschool

Het team

Toelichting van de school

De Margarethaschool heeft een goed spreiding van ervaren leerkrachten en wat minder-ervaren leerkrachten. De verjonging van het team is een aantal jaren geleden ingezet en dat heeft hierin geresulteerd. Ook de komende jaren werven wij bij vacatures zowel ervaren als beginnende leerkrachten.

Wij hebben als het profiel 'Sport en Bewegen'. Daarnaast hebben wij het predicaat 'Gezonde school'. In de praktijk betekent dit:

->alle leerlingen (groep 1 t/m 8) hebben 3 keer per week 3 kwartier bewegingsonderwijs. Na schooltijd wordt er door de beide sportdocenten naschoolse port gegeven.

->drie keer per week krijgen alle leerlingen fruit als gezond tussendoortje aangeboden en 1 dag per week drinken ze alleen water.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten hebben in sommige gevallen ook recht op bijzonder verlof. Vervanging proberen we te regelen, door eerst de duopartner te vragen, dan de andere leerkrachten die die dag niet werken, en tenslotte de vervangingspool van ons bestuur 'Delta scholengroep'. Mocht dit nóg niet lukken dan krijgen de kinderen een dagje verlof. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat de kinderen in homogene (kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd) groepen zitten. Op dit moment kennen wij 6 kleutergroepen, 4 groepen 3, 3 groepen 4, 2 groepen 5, 2 groepen 6, 3 groepen 7 en 3 groepen 8.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 lopen veel vakgebieden in elkaar over. Dit maakt een heel precieze uitsplitsing niet eenvoudig. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Tijd omkleden voor gymlessen.(3x20 min.)

In groepen 3 is er nog geen duidelijk onderscheid tussen taal en lezen. Aanleren letters en woorden, en voorlezen valt onder 'lezen'.

Zwemonderwijs kost reistijd.

De volgende methodes gebruiken wij:

Kleuterontwikkeling:   LOGO3000, map Fonemisch Bewustzijn

Rekenen:   Wereld in Getallen-4-

Taal:   Taal Actief, Lijn-3 voor groep 3

Lezen:   Station-Zuid, Veilig Leren Lezen voor groep 3

Begrijpend lezen:  Leeslink

Schrijven:   Pennenstreken

Sociale vaardigheden:   Sociaal gedrag, elke dag!

Natuur en Techniek:   De Zaken

Aardrijkskunde:   De Zaken

Geschiedenis:   De Zaken

Engels: Real English

Levensbeschouwelijke vorming: Hemel en Aarde

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven