Rooms Katholieke Basisschool De Ommelander

Slochterenweg 27 6835 CD Arnhem

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Ommelander

Oudertevredenheid toelichting

Toelichting van de school

Het oudertevredenheidsonderzoek is afgenomen in maart 2020. Dit viel samen met de sluiting van de school vanwege corona. Toch hebben nog  28 % (58 van de 205) van de ouders heeft het onderzoek ingevuld. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen met plezier de Ommelander bezoeken en zich veilig voelen op school. Ouders ervaren de  medewerkers als vakbekwaam en vinden dat de communicatie vanuit school prettig is.  De resultaten van het gehele onderzoek worden besproken binnen het team en de MR. Dit om goede punten te behouden en plannen te maken voor verbetering voor de onderdelen waar nog marge is voor verbetering. 

Team van de Ommelander

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Bron

Terug naar boven