Rooms Katholieke Basisschool De Ommelander

Slochterenweg 27 6835 CD Arnhem

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Ommelander
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Ommelander
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Ommelander
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Ommelander
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Ommelander

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij  Basisschool De Ommelander!

Deze schoolgids (en scholen op de kaart) biedt u inzicht in visie, werkwijze en  de resultaten van De Ommelander. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Daarnaast is op onze site www.deommelander.nl nog meer informatie te vinden. In augustus 2023 zijn we verhuisd naar ons nieuwe schoolgebouw aan de Slochterenweg 27. Dit gebouw hebben we ook in samenspraak met een pedagogisch inrichter ingericht passend bij de visie en misse van onze school. In het pand zitten nog een aantal andere kindpartners. Samen vormen we KC Het Middelpunt. 

Ieder kind is op onze school uniek, het gaat om de totale ontwikkeling van iedere leerling. Door onze manier van werken in verschillende samenstellingen is er ruimte voor iedere leerling om zich te ontwikkelen. De leerkrachten volgen binnen de basisgroepen samen de ontwikkeling van ieder kind en spelen daarop in en sturen bij. Hierbij vinden wij de samenwerking met ouders belangrijk. 

Onze visie is: WIJ GAAN VOOR KLASSE!

Mocht u na het lezen van alle informatie nieuwsgierig zijn naar onze school, dan bent u van harte welkom voor een kennismakingsgesprek.

Het team van De Ommelander

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindgericht
  • Leren in rijke omgeving
  • Autonomie en zelfstandigheid
  • Samenwerkend leren
  • Sociaal/emotioneel welbevinden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
227
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Tijdens de eerste 3 weken van het nieuwe schooljaar is naast het bestaande programma extra aandacht voor de sociale veiligheid binnen de school. Deze weken noemen we de gouden weken en zijn er veel activiteiten die gericht zijn op de groepsvorming, omgangsvormen, verwachtingen en de cultuur binnen de klas. We gebruiken hierbij een verwachtingenposter die in iedere klas zichtbaar is.  

Terug naar boven