Ibn-i Sina

Kinderkamp 5A 6825 JA Arnhem

Schoolfoto van Ibn-i Sina

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Binnen onze school nemen wij een tevredenheidsonderzoek af die automatisch gekoppeld is met de onderwijsinspectie. Mocht u graag informatie hierover willen kunt u het inspectierapport raadplegen en/of contact opnemen met de school.

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven