Ibn-i Sina

Kinderkamp 5A 6825 JA Arnhem

Schoolfoto van Ibn-i Sina

In het kort

Toelichting van de school

WELKOM OP DE SCHOOL WAAR ONDERWIJSKWALITEIT EN ISLAMITISCHE IDENTITEIT ELKAAR ONTMOETEN  

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van islamitische basisschool Ibn-i Sina. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Erkenning
  • Wederzijds vertrouwen
  • Kansengelijkheid
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Ibn-i Sina is een zeer geliefde en daardoor een groeiende school. Het leerlingenaantal van de school stijgt met ruim 7 % t.o.v. van vorig jaar. De schoolweging van Ibn-i Sina is volgens het CBS 34,99 en het spreidingsgetal is 6,93. 

Onze school staat in Presikhaaf, een van de wijken binnen Arnhem die in aanmerking komt voor het Nationaal Programma Arnhem-Oost. Een groot deel van onze leerlingen en hun ouders komt uit deze wijk. Ongeveer 60% van onze leerlingen zijn afkomstig uit andere wijken, o.a. uit Klarendal, Het Broek en Malburgen Oost en West. Tevens heeft de school ook een klein aantal leerlingen uit de omringende gemeenten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
284
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor meer informatie over de vakantie- en studiedagen zie de Agenda.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven