Ibn-i Sina

Agnietenstraat 227 6822 JP Arnhem

  • Schoolfoto van Ibn-i Sina
  • Schoolfoto van Ibn-i Sina

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerresultaten van onze school liggen ruim boven het landelijk gemiddelde.

We zien en gebruiken de resultaten van de eindtoets vooral als een jaarlijkse meting van het schoolniveau. De resultaten van de toets worden besproken in het leerkrachten-team.Bij onze jaarlijkse schoolevaluatie nemen we daarom, naast andere gegevens zoals tussentijdse toetsen, de analyse van de eindtoets mee.

Alle informatie bij elkaar is het uitgangspunt voor onze verbeterprogramma’s op schoolniveau.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om het onderwijs goed en effectief te laten verlopen is kwaliteitszorg nodig. Dit betekent dat de kwaliteit van het onderwijs in kaart gebracht moet worden en dat er een informatie systeem (leerlingvolgsysteem) in stand gehouden wordt. Voor beleidsontwikkeling en bijsturing is dit zeer belangrijk.

Intern maken wij een uitgebreide analyses die wij vervolgens in het team bespreken. Tot slot worden de acties bepaalt en uitgevoerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de afgelopen jaren zien wij steeds vaker een uitstroom naar VMBO-T of hoger.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven