Ibn-i Sina

Agnietenstraat 227 6822 JP Arnhem

 • Schoolfoto van Ibn-i Sina
 • Schoolfoto van Ibn-i Sina

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging verloopt via invalpoule IPPON

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021/2022 hebben wij 12 homogene groepen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

 • We besteden meer dan gemiddeld aandacht aan Taal
 • We besteden meer dan gemiddeld aandacht aan Rekenen
 • Vanaf groep 1 Engels
 • Vanaf groep 1 Godsdienstonderwijs

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

 • We besteden meer dan gemiddeld aandacht aan Taal
 • We besteden meer dan gemiddeld aandacht aan Rekenen
 • Vanaf groep 1 Engels
 • Vanaf groep 1 Godsdienstonderwijs
 • Vanaf groep 4 Kor'an lessen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

SIMON staat voor ouders en leerlingen. Elke leerling, met wat voor een geloofsovertuiging dan ook, is in principe welkom op één van onze scholen. Moslimkinderen met verschillende achtergronden volgen goed en modern basisonderwijs op Islamitische grondslag. Heel gewoon en toch bijzonder, zo zou je de islamitische basisscholen, die onderdeel uitmaken van SIMON kunnen noemen. Heel gewoon, omdat het gewone basisscholen zijn, net als elke andere basisschool, waar kinderen leren lezen, rekenen, schrijven, kennis van de wereld en hun leefomgeving opdoen en zo een basis leggen voor hun verdere (school)leven. Bijzonder, omdat de scholen vanuit het islamitisch geloof de leerlingen voorbereiden op de Nederlandse samenleving.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken met alle partners binnen de regio samen.

Terug naar boven