Rooms Katholieke Basisschool Johannes

Eimerssingel-Oost 262 6834 CZ Arnhem

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Johannes

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt in maart het leerlingwaarderingsonderzoek afgenomen. In het schooljaar 2020-2021 waren er 51 respondenten uit de groepen 6,7 en 8. De resultaten laten zien dat de kinderen zich veilig voelen en dat ze tevreden zijn over de manier waarop de leerkrachten met hen omgaan en de instructies verzorgen.

De resultaten worden in de leerlingenraad besproken De leerlingenraad bestaat uit een groep gekozen kinderen. Vanaf groep 4 kunnende kinderen zich verkiesbaar stellen. De kinderen promoten zichzelf in de jaargroep.  In elke groep wordt een stemronde gehouden, waarna een leerling wordt gekozen. In totaal zitten er dus 5 leerlingen in de raad. Deze wordt begeleid door een leerkracht. Wat doet de leerlingenraad?

Op de Johannesschool vinden we de leerlingenraad erg belangrijk. Wij weten zo wat er speelt bij de leerlingen en wat zij belangrijk vinden. Ook de kinderen voelen zich gehoord, betrokken en krijgen een stem. Daarnaast wordt op deze manier het actief burgerschap bevorderd. Aan de leden van de leerlingenraad de taak om met hun klasgenoten in gesprek te blijven. De leerlingenraad vergadert 4 x per jaar op maandagochtend van 8.30-9.00 uur. De raad vergadert in de directiekamer onder het genot van een kopje thee. Twee leerlingen uit groep 7/8 zijn notulist en voorzitter. Van te voren wordt er een agenda met gesprekspunten opgesteld. Ideeën uit de ideeën bus worden meegenomen. In vergaderingen worden punten voor een volgende vergadering opgesteld en schoolactiviteiten geëvalueerd. In de groepen wordt besproken wat er aan de orde is geweest in de leerlingenraad. Na een jaar gaan alle leerlingen automatisch uit de leerlingenraad. Aan het begin van een nieuw schooljaar worden er nieuwe verkiezingen gehouden. Een leerling mag maximaal twee keer deelnemen aan de leerlingenraad.   

 

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2020 heeft 38% van de ouders de ouderenquête ingevuld. Hierbij is gebruik gemaakt van de enquête  van Vensters-PO. Wij bedanken de ouders die aan de enquête hebben meegewerkt en zullen de resultaten bespreken binnen de MR en met het team.
Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven