Johannesschool

Eimerssingel-Oost 262 6834 CZ Arnhem

Schoolfoto van Johannesschool

Het team

Toelichting van de school

De Johannesschool kenmerkt zich door een professioneel team, dat met plezier werkt in een lerende organisatie! Door zo in ons vak te staan, stralen we dat ook uit naar onze kinderen.

Ons team is divers: van jong tot ouder, van zeer talentvolle jonge leerkrachten tot kundige ervaren leerkrachten. Het is mooi om te zien dat beide leeftijdsgroepen leren van elkaar. Zo hanteren we collegiale consultatie en klassenbezoeken (bij elkaar) als instrument om nog beter te worden. Wat het team kenmerkt is trots, trots op de kinderen en de school! Zorgzaamheid, veiligheid, vertrouwen, vakkundigheid en doelgerichtheid zijn belangrijke pijlers.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer er een teamlid afwezig is, wordt dit de volgende volgorde opgevangen:

 1. We doen een beroep op de vervangingspool van Delta Scholengroep.
 2. We doen een beroep op een Kunstleerkracht uit de pool van 'Qrabbl'.
 3. We zoeken intern naar een oplossing. Dit betekent dat we parttimers of onze onderwijsassistenten vragen om in te vallen.
 4. De groep van de afwezige leerkracht wordt verdeeld over de andere groepen. Dit doen wij voor maximaal een dag..
 5. Wij vragen ouders om hun kind een dag thuis te houden.
 6. We zullen een andere groep naar huis sturen, zodat het vervangprobleem voor de groepen wordt gedeeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Johannesschool heeft diverse specialisten en ondersteuners in huis o.a.

 • Opleider in de school
 • ICT specialist
 • Kunst- en cultuurcoördinator
 • Intern begeleider
 • Leerkrachtondersteuner en onderwijsassistent
 • Rekenspecialist
 • Leerkracht wetenschap en techniek
 • specialist 't Jonge kind

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In Unit 1 wordt het hele jaar met thema’s gewerkt. Alle activiteiten hangen samen met het thema. De thema’s komen uit de methode Schatkist. De activiteiten worden uitgewerkt met de kinderen in de grote en kleine kring, in hoeken of aan tafelgroepjes. We maken voor de kinderen een uitdagende leeromgeving die het kind nieuwsgierig maakt.

We vinden het belangrijk dat de kinderen:

·        leren samenwerken en samenspelen;

·        zelfstandig en zelfredzaam worden;

·        zelf leren bedenken welk materiaal nodig is en dat kunnen regelen;

·        zelf problemen leren oplossen;

·        na het spelen zelf kunnen opruimen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Voor ons taalonderwijs gebruiken we de methodes Schatkist, fonemisch bewustzijn, LOGO 3000 (groep 1 en 2), Veilig Leren Lezen (groep 3) en Taal Actief (groep 4-8).

Voor ons rekenonderwijs gebruiken we Wereld in getallen (groep 3-8) en voor het leesonderwijs (TL, BL, WST en leesplezier) maken we gebruik van Atlantis.

Blink is onze wereld oriënterende methode. Voor schrijven Pennenstreken en voor SEO, SCOLL en houden de kinderen een portfolio bij.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het 'Schoolondersteuningsprofiel' wordt beschreven welke zorg wij wel of niet kunnen bieden (zie onze website).

Goed onderwijs bieden is waar we voor staan. Wij willen het beste halen uit ieder kind. Ondanks dat er verschillen zijn in tempo, aanleg en niveau is ons uitgangspunt: hoge verwachtingen hebben van elk kind. Doelgericht leren is een van onze kernwaarden.

Zo:

 • stellen we samen met de kinderen persoonlijke leerdoelen en groepsdoelen op
 • zorgen we voor een rijke leeromgeving welke uitdaagt, stimuleert en aanzet tot leren.
 • is de klassenorganisatie zodanig ingericht dat er na de instructie ruimte is voor verlengde instructie of verdieping.
 • hebben we kleine groepen waardoor er systematisch contact is met elke leerling.
 • hebben we aandacht voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, maar ook aandacht voor de leerlingen die meer moeten worden uitgedaagd.

Als kinderen vertrouwen en zicht hebben in eigen kunnen leidt dit tot motivatie en zelfstandigheid. Deze motivatie en zelfstandigheid leiden tot leren en presteren naar vermogen.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Hoewel De Johannesschool een breed en uitdagend onderwijsaanbod kent, is er ruimte voor en behoefte aan verdere verbreding van het onderwijsaanbod voor alle leerlingen en voor de excellente leerling en praktisch begaafde leerling in het bijzonder. Om daaraan meer tegemoet te komen zijn we in schooljaar 2022-23 gestart met Wetenschap en Techniekonderwijs, ons KNAPLAB. Voor de groepen 3 t/m 8 is dit een vast onderdeel op het rooster. Daarnaast zijn er extra lessen voor de excellente leerling en de praktisch begaafde leerling.

Met hart en handen leren zal leermotivatie versterken, maar ook op het gebied van taal en rekenen verwachten we veel groei.

Daarnaast willen we dit schooljaar ons taal/ leesonderwijs (woordenschat) verder ontwikkelen/ verdiepen. Samen met Rozet ontwikkelen we een theater- taalprogramma, waarbij op een andere , creatieve wijze aan taalverwerving wordt gedaan. Ook onze startgroep neemt deel.


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school heeft een extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). We werken daarbij samen met  kinderopvangorganisatie SKAR. Als kinderen 2 jaar oud zijn kunnen zij vier dagdelen naar de startgroep. In de startgroep werkt een pedagogisch medewerker van de SKAR samen met een leerkracht van onze school. Op deze wijze kunnen we nog gerichter te werk gaan en aandacht geven aan de behoeftes van onze kinderen.

Terug naar boven