Johannesschool

Eimerssingel-Oost 262 6834 CZ Arnhem

Schoolfoto van Johannesschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt in februari het leerlingwaarderingsonderzoek afgenomen. In het schooljaar 2022-2023 waren er 40 respondenten uit de groepen 6, 7 en 8. De resultaten laten zien dat de kinderen zich veilig voelen en dat ze tevreden zijn over de manier waarop de leerkrachten met hen omgaan en de instructies verzorgen.

De resultaten worden in de leerlingenraad besproken De leerlingenraad bestaat uit een groep gekozen kinderen. Vanaf groep 4 kunnen de kinderen zich verkiesbaar stellen. De kinderen promoten zichzelf in de jaargroep.  In elke groep wordt een stemronde gehouden, waarna een leerling wordt gekozen. In totaal zitten er dus 5 leerlingen in de raad. Deze wordt begeleid door een leerkracht. 

Op de Johannesschool vinden we de leerlingenraad erg belangrijk. Wij weten zo wat er speelt bij de leerlingen en wat zij belangrijk vinden. Ook voelen de kinderen zich gehoord, betrokken en krijgen een stem. Daarnaast wordt op deze manier het actief burgerschap bevorderd. Aan de leden van de leerlingenraad de taak om met hun klasgenoten in gesprek te blijven. De leerlingenraad vergadert 4 x per jaar op maandagochtend van 8.30-9.00 uur. De raad vergadert in de directiekamer onder het genot van een kopje thee. Twee leerlingen uit groep 7/8 zijn notulist en voorzitter. Van te voren wordt er een agenda met gesprekspunten opgesteld. Ideeën uit de ideeën bus worden meegenomen. In vergaderingen worden punten voor een volgende vergadering opgesteld en schoolactiviteiten geëvalueerd. In de groepen wordt besproken wat er aan de orde is geweest in de leerlingenraad. Na een jaar gaan alle leerlingen automatisch uit de leerlingenraad. Aan het begin van een nieuw schooljaar worden er nieuwe verkiezingen gehouden. Een leerling mag maximaal twee keer deelnemen aan de leerlingenraad.   

Uiteraard wordt de uitslag van de enquête ook in het team besproken.

 

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouderenquête is in maart 2022 afgenomen. Hierbij maken wij gebruik van de enquête van Vensters-PO, net als bij de leerlingenquête. We vinden het belangrijk dat onze ouders zich gehoord voelen en voor ons is een goed contact met ouders en verzorgers een basis voor de ontwikkeling van onze kinderen.  

De resultaten van de enquête bespreken we in de MR en met het team. 

Het tevredenheidsonderzoek wordt eens in de twee jaar afgenomen. Hiermee volgen we de wettelijke afspraken. 

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven