Johannesschool

Eimerssingel-Oost 262 6834 CZ Arnhem

Schoolfoto van Johannesschool

In het kort

Toelichting van de school

De Johannesschool: toekomstgericht, samen, succesvol

Welkom op het schoolvenster van De Johannesschool! Leuk dat u een kijkje neemt. Hieronder onze school in een aantal kernzinnen:

- Kleine school met een veilig klimaat.

- Mentorgroepen en kleine instructiegroepen: iedereen kent elkaar.

- Onderwijs op maat (wij hebben oog voor ieder kind).

- Kindgesprekken (wij praten niet alleen over de kinderen maar ook met onze kinderen).

- Leren 'leren' en leren samenwerken.

- Kinderen zijn mede eigenaar van het leerproces. We werken met een portfolio.

- Inzet van talenten van kinderen en leerkrachten.

- Veel aandacht voor taal, lezen en rekenen.

- Veel aandacht voor goede instructies.

- Oog voor de creatieve ontwikkeling: divers naschools aanbod.

- Duidelijke structuur, regels en afspraken.

- Samen met onze ouders.  

- Moderne leermiddelen.

- Oog voor de totale ontwikkeling van onze kinderen: Wetenschap en Techniek onderwijs in ons Knaplab.

- Samenwerking met peuterspeelzaal: startgroep. 

- Bewegen en bewegend leren: tweede plaats sportiefste school van Nederland 2022.                                       

- Enthousiast, professioneel team met een groot hart voor onze kinderen en dat er samen voor gaat!

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleine school, veilig klimaat
  • VVE-intensief groep
  • Mentor- en instructiegroepen
  • Brede ontwikkeling
  • Hier word je gezien

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn vooral afkomstig uit Immerloo/ Malburgen, de wijk waarin de school een centrale plaats heeft. Daarnaast komen de kinderen uit het nabijgelegen 'het Duifje'. 

We zijn een kleine school met veel aandacht voor elke leerling. Door onze werkwijze (mentor- en instructiegroepen) maken kinderen kennis met kinderen uit andere groepen. Dit versterkt de sociale band op school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
110
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden het zeer belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school!

Zoals hierboven beschreven hanteren wij een aantal protocollen en afspraken. 

Wij analyseren de uitslagen van de SCOL om te komen tot een ontwikkelplan op kindniveau en op groepsniveau.

Terug naar boven