Jenaplan Basisschool De Troubadour

Rijksweg-West 63 6842 BB Arnhem

  • Schoolfoto van Jenaplan Basisschool De Troubadour
  • Schoolfoto van Jenaplan Basisschool De Troubadour
  • Schoolfoto van Jenaplan Basisschool De Troubadour
  • Schoolfoto van Jenaplan Basisschool De Troubadour
  • Schoolfoto van Jenaplan Basisschool De Troubadour

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom bij De Troubadour in Elden, Arnhem. Hier vindt u alle belangrijke informatie van onze school. Wanneer u nog vragen heeft of meer informatie wilt, neemt u gerust contact met ons op of laat een bericht achter op www.troubadour-elden.nl

Met vriendelijke groet,

Directie Troubadour Elden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplanonderwijs
  • Gesprek, werk, spel, viering
  • Samen werken, leren en leven
  • Thematisch werken
  • Dorpsschool midden in de stad!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
164
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op De Troubadour krijgt elk kind de gelegenheid het beste uit zichzelf te halen. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor hun omgeving. Sociale vaardigheden en samenwerking hebben een belangrijke plek in ons onderwijs. Naast de basiskennis en vaardigheden leren kinderen samenwerken en samenleven. Zo kunnen zij later in de samenleving meebouwen aan een vreedzame, democratische maatschappij. Kinderen en ouders ervaren een prettige en veilige sfeer; de basis om tot leren te komen!

Samen met leerkrachten, ouders en kinderen is onze school dus echt een samenleving in het klein. 

"De Troubadour, een school waar je leert samen leven!"

Daarnaast hebben de kwaliteitscoördinator en de vertrouwenspersonen een belangrijke rol in het uitvoeren van en in de praktijk brengen van het programma Kwink voor sociaal emotioneel leren, het anti-pestbeleid, het schoolveiligheidsplan en de meldcode kindermishandeling- en huiselijk geweld.

Terug naar boven