Jenaplan Basisschool De Troubadour

Rijksweg-West 63 6842 BB Arnhem

  • Schoolfoto van Jenaplan Basisschool De Troubadour
  • Schoolfoto van Jenaplan Basisschool De Troubadour
  • Schoolfoto van Jenaplan Basisschool De Troubadour
  • Schoolfoto van Jenaplan Basisschool De Troubadour
  • Schoolfoto van Jenaplan Basisschool De Troubadour

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom bij Jenaplan Basisschool De Troubadour in Elden, Arnhem. Hier vindt u alle belangrijke informatie van onze school. Wanneer u nog vragen heeft, of meer informatie wilt, neemt u gerust contact met ons op of laat een bericht achter op www.troubadour-elden.nl

Met vriendelijke groet,

Directie Troubadour Elden

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplanonderwijs
  • Gesprek, werk, spel, viering
  • Samen werken, leren en leven
  • Thematisch werken
  • Dorpsschool midden in de stad!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
178
Landelijk gemiddelde
222

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Privacybeleid en privacyverklaring Flores Onderwijs 

Jenaplan Basisschool De Troubadour is onderdeel van Stichting Flores Onderwijs.

Wij hebben ons privacybeleid en onze privacyverklaring op stichtingsniveau opgesteld. Welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dit doen. Hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd en welke rechten u heeft ten aanzien van de gegevens van uw kind(eren). Deze informatie kunt u teruglezen op de website van de stichting floresonderwijs.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op Jenaplan Basisschool De Troubadour krijgt elk kind de gelegenheid het beste uit zichzelf te halen. Sociale vaardigheden en samenwerking hebben een belangrijke plek in ons onderwijs. Naast kennis en vaardigheden leren kinderen samenwerken en samenleven. Zo kunnen zij later in de samenleving meebouwen aan een vreedzame, democratische maatschappij. Kinderen en ouders ervaren een prettige en veilige sfeer; de basis om tot leren te komen!

Samen met leerkrachten, ouders en kinderen is onze school een samenleving in het klein. De kwaliteitscoördinator en de vertrouwenspersonen hebben een belangrijke rol in het uitvoeren van het programma Kwink voor sociaal emotioneel leren, het anti-pestbeleid, het schoolveiligheidsplan en de meldcode kindermishandeling- en huiselijk geweld.

Terug naar boven