Christelijke Basisschool De Citer

Olingermeeden 8 9903 ET Appingedam

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Citer
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Citer
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Citer

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Eerder dit jaar heeft onze school deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling van BvPO (Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek). De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken met die van 217207 leerlingen van circa 2363 metingen onder vergelijkbare scholen in Nederland die eerder aan deze peiling hebben meegewerkt. Van onze school hebben negentig leerlingen de vragenlijst ingevuld. Er werden gegevens verzameld van negenenveertig leerlingen uit groep 5 en groep 6 en van eenenveertig leerlingen uit de hoogste twee groepen. Leerlingen zijn over het algemeen zeer tevreden over de school. De enquête geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de leerlingen met hun school. Het gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen in de referentiegroep aan hun school geven is 8.1. Onze school scoort daar boven met een gemiddelde van 8.8. De waardering van de leerlingen voor onze school is daarmee 'zeer goed'. 

Een samenvatting van het onderzoek is hier als bijlage gepubliceerd. 

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Enige tijd geleden heeft onze school deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling van het BvPO. In heel Nederland hebben in totaal 275294 ouders en verzorgers bij circa 3415 metingen onder vergelijkbare scholen in dezelfde referentiecategorie (Referentie) aan deze peiling meegewerkt. Deze ouders dienen als referentiegroep. Van onze school hebben vijfentwintig ouders en verzorgers de vragenlijst ingevuld.

Hoewel het bij onderzoek met een gering aantal respondenten de gewoonte is om te rapporteren in absolute aantallen worden hier de resultaten gepubliceerd met behulp van percentages. Hierbij moet bedacht worden dat een positief antwoord meer of minder een grote verschuiving in een percentage teweeg kan brengen.

De enquête geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de ouders met de school van hun kinderen. Het gemiddelde rapportcijfer dat ouders in de referentiegroep aan de school van hun kind geven is 7.5. Onze school scoort daar boven met een gemiddelde van 8.1. De waardering van de ouders voor onze school is daarmee 'goed'.

Een samenvatting van de tevredenheidspeiling is geüpload op deze pagina.

Vervolgacties

T.a.v. de door ouders genoemde aandachtspunten, hieronder genoemd, zijn inmiddels vervolgacties ingezet. 

  • kennis van de anti-pest coördinator
  • de veiligheid rondom de school
  • speelmogelijkheden op het plein
  • veiligheid op het plein
  • duidelijkheid schoolbeleid rond pesten

Onlangs zijn we, na versterking, terugverhuisd in ons eigen schoolgebouw. De KiVa-afspraken zijn duidelijk zichtbaar opgehangen evenals foto's van de anti-pest coördinatoren (bij ons veiligheidscoördinatoren genoemd). Zij hebben zich voorgesteld in de groepen en uitleg gegeven over hun taak en benaderbaarheid als coördinator. 

Uit de in april afgenomen KiVa-monitor blijkt, dat de leerlingen ervaren dat er op school niet tot nauwelijks wordt gepest. In elke pauze zijn er op het schoolplein duidelijk herkenbare pleinwachten aanwezig.

Het schoolplein van De Citer/De Olingertil is ingericht met diverse speeltoestellen en die jaarlijks worden gekeurd. Zo nodig worden er werkzaamheden verricht om de veiligheid  te waarborgen. Het middenterrein tussen de Olingertil en het gebouw van Renn4 zal nog worden ingericht.

Vanaf augustus 2022 t/m april maakten we gebruik van de tijdelijke huisvesting en tijdens de pauzes van ons eigen schoolplein. Mogelijk heeft dit gegeven het beeld enigszins beïnvloed. 

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven