Rooms Katholieke Basisschool Sebastiaan

1e Wormenseweg 460 7333 GZ Apeldoorn

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sebastiaan

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In 2023/2024 is er geen representatief oudertevredenheidsonderzoek geweest. Na diverse oproepen is er door 56 ouders een vragenlijst ingevuld. Het aantal dat behaald moest worden om een representatief beeld te kunnen geven is 67 reacties. 
Tevredenheid
7,6

Terug naar boven