Rooms Katholieke Basisschool Sebastiaan

1e Wormenseweg 460 7333 GZ Apeldoorn

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sebastiaan

In het kort

Toelichting van de school

De Seb@stiaan is een open katholieke basisschool in het multifunctionele gebouw dok Zuid. De school heeft een enthousiast en betrokken team dat met veel plezier werkt. In ons onderwijs besteden wij veel aandacht aan het welzijn van uw kind. We vinden het belangrijk om de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen te stimuleren bij uw kind. Dat doen wij door kinderen verantwoordelijkheid te geven binnen duidelijke grenzen. Hierbij vinden wij het creëren van een veilige leeromgeving erg belangrijk.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • oog voor individuele leerling
  • rust, structuur, duidelijkheid
  • taalontwikkeling
  • goede kwaliteitszorg
  • goede kwaliteitscultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Seb@stiaan is een kleinschalige school.

We kennen elkaar!


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
165
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

dok Zuid

Onze school is gevestigd in het multifunctionele gebouw dok Zuid. Hier vindt u ook de bibliotheek, de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf, de voor- en naschoolse opvang, het zuigelingen- en kleuterbureau en de jeugdgezondheidszorg, de wijkraad en het wijkcentrum. 

In de inpandige bibliotheek vinden kinderen een schat aan informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen. Kinderen vanaf groep 5 die werken aan een werkstuk kunnen hier zelfstandig boeken zoeken.

ICT

Op de Seb@stiaan beschikken we over veel technische faciliteiten.

De kinderen van de groepen 4-8 maken structureel gebruik van een chromebook. De de kinderen van de groepen 1-3 maken leren spelenderwijs al werken op een chromebook of ipad.

Ook beschikken we over extra laptops, iPads, een 3D printer en Bee-bots. Onze leerlingen gebruiken deze materialen om aanvullende opdrachten voor bijvoorbeeld taal of rekenen te maken. We gebruiken de computer veel om herhalingsstof en verdiepingsstof aan te bieden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven