Rooms Katholieke Basisschool De Schakel

Rederijkershoeve 21/ Muntersdonk 11 7326 TH Apeldoorn

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Schakel

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De tevredenheid van de leerlingen op de Schakel is hoog. Om dit in kaart te brengen, wordt jaarlijks de monitor Leerling- tevredenheid en Veiligheid afgenomen. Leerlingen van groep 6 t/m 8 mogen hieraan deelnemen. Ze geven de Schakel een 8! Vooral de vragen over hoe veilig de leerling zich voelt scoren hoog. Zeer belangrijk voor de Schakel. 
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De oudertevredenheidspeiling wordt tweejaarlijks afgenomen. In het schooljaar 2023-2024 zal dit worden gedaan.
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven