PCBO De Diamant het Rooster

Laan van de Leeuw 299 7324 BD Apeldoorn

Schoolfoto van PCBO De Diamant het Rooster

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In februari 2019 zijn ouder-, medewerker- en leerlingtevredenheidspeilingen gedaan. De uitkomsten van deze vragenlijsten zijn opgenomen in het School Meerjarenbeleidsplan 2019-2023.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In februari 2019 zijn ouder-, medewerker- en leerlingtevredenheidspeilingen gedaan. De uitkomsten van deze vragenlijsten zijn opgenomen in het School Meerjarenbeleidsplan 2019-2023.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven