PCBO De Korenaar

Staringlaan 53 7314 LN Apeldoorn

  • Bij ieder thema richten we samen met de kinderen van groep 1 t/m 4 een spelhoek in. Kinderen leren spelend.
  • We gaan uit van goede bedoelingen en oefenen positief gedrag. We leren kinderen dat ze altijd een keuze hebben in gedrag.
  • Sommen oefenen tijdens het rekenen of antwoorden vinden op onderzoeksvragen, de devices zijn een middel, leren en ontwikkelen is het doel.
  • Meester Niels geeft als expert de gymlessen, vaak in de gymzaal en bij mooi weer op ons eigen plein. We doen graag mee aan sporttoernooien.
  • Leren leren is belangrijk in de Plusgroep waar veel extra uitdaging aangeboden wordt bovenop het uitdagende aanbod in de groep.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Leerlingtevredenheid
In dit rapport worden de resultaten beschreven van de 'Vragenlijst leerlingen 2018-2019' van PCBO De Korenaar. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit). In februari 2019 hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 een vragenlijst ingevuld waarin zij de mate van tevredenheid over onze school konden aangeven.

De vragen die aan de leerlingen werden gesteld hadden betrekking tot de volgende onderwerpen: Kwaliteit, Schoolklimaat, Veiligheid, Welbevinden, Pedagogisch handelen, Lesgeven, Ondersteuning en Informatie.

Onze leerlingen geven de school als gemiddeld rapportcijfer een 8,6. Zij geven aan graag meer betrokken te willen worden bij zaken die de school aan gaan. Om die reden zijn we in schooljaar 2019-2020 gestart met een leerling panel met daarin een afvaardiging van leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. In het leerling panel worden allerlei zaken die de school aangaan besproken, zoals de inrichting van het nieuwe schoolplein. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Oudertevredenheid
In dit rapport worden de resultaten beschreven van de 'Vragenlijst leerlingen 2018-2019' van PCBO De Korenaar. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit). In februari 2019 hebben de ouders van onze leerlingen een vragenlijst ingevuld waarin zij de mate van tevredenheid over onze school konden aangeven.

De vragen die aan de ouders werden gesteld hadden betrekking tot de volgende onderwerpen: Kwaliteit, Schoolklimaat, Veiligheid, Welbevinden, Pedagogisch handelen, Lesgeven, Ondersteuning en Informatie.

Onze ouders geven de school als gemiddeld rapportcijfer een 7,7. Zij geven aan dat de informatievoorziening van de school over de dagelijkse gang van zaken en over de ontwikkeling van hun kind beter zou kunnen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven