PCBO De Terebint

Rederijkershoeve 19 7326 TH Apeldoorn

  • De kinderen van De Terebint spelen buiten.
  • Samen oefeningen doen van de Kanjertraining.
  • Het is ook fijn dat je lessen op de computer kunt maken.
  • De kinderen beleven veel plezier bij het zandtaartjes bakken.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Vragenlijst leerlingen

De leerlingen zijn erg tevreden. Ze geven de school gemiddeld een 8,1. Daar zijn we erg blij mee. Er zijn geen onderdelen met een onvoldoende score.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Vragenlijst ouders

De ouders zijn erg tevreden over de school. Ze geven de school met het rapportcijfer 7,5. Hier zijn we blij mee. 

Er zijn twee deelvragen waar de ouders kritischer over zijn:

  • Ik vind dat de school mij voldoende informeert over de dagelijkse gang van zaken.
  • Ik vind dat de school mij voldoende informeert over de ontwikkeling van mijn kind.

Aan deze twee onderdelen gaan we de komende jaren zeker werken. We doen ons best om de communicatie met ouders nog sterker te maken en hen nog meer te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. Dit kan door via het oudercommunicatiemiddel Parro ouders goed te informeren. Daarnaast gaat er maandelijks een nieuwsbrief uit. Vanaf 2021-2022 werken wij met een portfolio voor alle kinderen. Hierin staat het ontwikkelproces van de kinderen centraal. Dit proces wordt besproken met ouders in doelgesprekken.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven