Brede School Fiep Westendorp

Overschiestraat 168 B 1062 XK Amsterdam

  • Schoolfoto van Brede School Fiep Westendorp
  • Schoolfoto van Brede School Fiep Westendorp
  • Schoolfoto van Brede School Fiep Westendorp
  • Schoolfoto van Brede School Fiep Westendorp

In het kort

Toelichting van de school

Op de brede school Fiep Westendorp voel je je thuis! De school is vernoemd naar tekenares Fiep Westendorp. Haar tekeningen stralen warmte, veiligheid en gezelligheid uit, alle figuren doen er toe. Dat geldt ook voor onze school.

We zijn een school voor iedereen en willen leren van en met elkaar. Een goede sfeer vinden wij erg belangrijk. Naast goed taal-, lees- en rekenonderwijs besteden we ook veel aandacht aan de creatieve ontwikkeling. Wij doen dit onder andere door het geven van lessen beeldende vorming, muzieklessen en een jaarlijkse musical.

We leren de kinderen om respect te hebben voor elkaar, om zich betrokken te voelen bij en zelf verantwoordelijk te zijn voor ons dorp in de stad. Sinds mei 2012 is de Fiep gevestigd in een nieuw, ruim en licht gebouw. Wij zijn zeer trots op onze school en laten deze graag aan u zien.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed onderwijs.
  • Fijne sfeer.
  • Van en met elkaar leren.
  • Betrokkenheid.
  • Vreedzame school.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In 2023-2024 hebben we vijf kleutergroepen, twee groepen 3, twee groepen 4, twee groepen 5, twee groepen 6, twee groepen 7 en twee groepen 8. Na jaren van gestage groei, hebben we vanwege een toenemend gebrek aan gezinswoningen in de wijk voor het eerst te maken met een daling van het aantal leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
366
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven