Montessori Kindcentrum De Krijtmolen

Molenwijk 8 1035 EE Amsterdam

Schoolfoto van Montessori Kindcentrum De Krijtmolen

In het kort

Toelichting van de school

Wij zien ieder kind en begeleiden hen vanuit een individuele aanpak en een benadering die bij het kind past. Vanuit vertrouwen begeleiden wij het kind om op zijn eigen wijze de wereld te ontdekken. Door uitdagende, zelfcorrigerende materialen stimuleren wij ontwikkeling door het gebruik van alle zintuigen. Op De Krijtmolen ontwikkelen kinderen een breed palet aan vaardigheden en kennis om zich bewust te worden van wie zij zijn en wat zij nodig hebben om zich verder te ontwikkelen tot gelukkige en evenwichtige mensen. Voor ons kindcentrum is het gedachtegoed van Montessori daarbij de leidraad.

Een kind dat na acht jaar onderwijs De Krijtmolen verlaat, kan zeggen:

 • Ik weet wat ik wil
 • Ik doe er toe
 • Ik kan kiezen
 • Ik weet waar ik goed in ben
 • Ik blijf nieuwsgierig
 • Ik zoek oplossingen
 • Ik bewijs dat ik het kan
 • Ik heb plezier in wat ik doe

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Montessori
 • Plezier!
 • Inclusiviteit
 • Nieuwsgierigheid
 • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze kinderen komen overwegend uit De Molenwijk in Amsterdam Noord. Daarnaast komt een aantal kinderen uit de wijken daaromheen (Oostzanerwerf, Tuindorp Oostzaan). Wij zijn trots op onze gemengde schoolpopulatie die representatief is voor de maatschappij waarin het kindcentrum staat. Op 01 oktober 2020 stonden er 152 kinderen ingeschreven op MKC De Krijtmolen.

In het schooljaar 2021/2022 worden de kinderen verdeeld over zeven groepen:

 • 1 VVE groep voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar
 • 1 Onderbouwgroep voor kinderen van 4 t/m 6 jaar
 • 2 middenbouwgroepen voor kinderen van 6 t/m 9 jaar
 • Groep 6/7 (regulier)
 • Groep 7 (regulier)
 • Groep 8 (regulier)
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
128
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven