Montessori Kindcentrum Oostzanerwerf

Molenwijk 8 1035 EE Amsterdam

Schoolfoto van Montessori Kindcentrum Oostzanerwerf

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van Montessori Kindcentrum Oostzanerwerf. Op deze pagina vindt u informatie over onze mooie school in de Molenwijk. Heeft u naar aanleiding van de informatie vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord. 

Bent u een nieuwe ouder en heeft u belangstelling voor onze school, neem dan ook contact op voor een kennismaking en rondleiding. Wij laten graag onze school aan u zien.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessori
  • Plezier
  • Inclusiviteit
  • Nieuwsgierigheid
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze kinderen komen overwegend uit De Molenwijk in Amsterdam Noord. Daarnaast komt een aantal kinderen uit de wijken daaromheen (Oostzanerwerf, Tuindorp Oostzaan). Wij zijn trots op onze gemengde schoolpopulatie die representatief is voor de maatschappij waarin het kindcentrum staat.

In het schooljaar 2023-2024 zijn de kinderen verdeeld over zes groepen:

  • 1 VVE groep voor kinderen van 2 tot 4 jaar
  • 2 Onderbouwgroepen voor kinderen van 4 t/m 6 jaar
  • 2 middenbouwgroepen voor kinderen van 6 t/m 9 jaar
  • 2 bovenbouwgroepen met kinderen van 10 t/m 12 jaar
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
107
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven