Montessori Kindcentrum Oostzanerwerf

Molenwijk 8 1035 EE Amsterdam

Schoolfoto van Montessori Kindcentrum Oostzanerwerf

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ook dit schooljaar hebben wij de tevredenheidspeiling onder onze kinderen afgenomen. 
De kinderen waarderen ons met een 7,3 (schaal 1-10)
Wanneer we de waardering uitsplitsen dan krijgen we de volgende scores:
- Welbevinden: 6,3
- Ervaren veiligheid: 8,2
- Aantasting veiligheid 8,0

We besteden veel aandacht aan de veiligheid van onze kinderen. Dit doen we aan de hand van de Vreedzame School en de gesprekken die we voeren met de groep en individuele kinderen. Wij willen het welbevinden van onze kinderen vergroten. Helaas moeten we vaststellen dat er veel conflicten en onvrede in onze school binnenkomt die buiten onze invloed ligt (gezinnen, buurt, wijk).

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 is een uitgebreide tevredenheidspeiling uitgezet onder onze ouders. De ouders waarderen de school met een 6,7
Wij zijn heel tevreden met deze mooie voldoende. In de bijlage kunt u lezen hoe de waardering is opgebouwd.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven