Montessorischool Azalea

Azaleastraat 19 1032 BT Amsterdam

  • Lucas aan het werk met de rekenstokken geciombineerd met de cijfers en kralenstaafjes.
  • Milou en Noa werken op de gang samen aan een rekenproject 'getal en ruimte'. Zij hebben een maquette op schaal gemaakt.
  • Bij beide locaties van de school zijn elementen uit een natuurspeeltuin.
  • Het leesonderwijs maakt een belangrijk deel uit van het onderwijs. Op beide locaties is een bibliotheek.
  • Dide is bezig met een leeswerkje uit de middenbouw.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Als school vinden we het belangrijk dat de leerlingen tevreden zijn op school. Uit de analyse van de vragenlijst afgenomen bij de bovenbouwleerlingen blijkt dat we hier nog meer kunnen inzetten om de veiligheid te garanderen.

Uit de analyse van de leerlingtevredenheidsenquête komt naar voren dat we meer veiligheid kunnen garanderen buiten de klas en de school. Daarom gaan we inzetten op duidelijkere regels en afspraken over het uit de klas gaan; bijvoorbeeld over hoeveel leerlingen op de gang mogen werken, hoeveel leerlingen samen naar de bibliotheek mogen gaan en ook de toiletafspraken worden aangescherpt.

Ook bekijken we met elkaar hoe we de veiligheid rondom de school kunnen garanderen voor de leerlingen, te denken aan toezicht bij de fietsenstalling.

In de klas besteden we structureel aandacht aan het welbevinden van de leerlingen door middel van de GroepsGeluk gesprekken die we met de leerlingen in de klas voeren.


Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven