Montessorischool Azalea

Azaleastraat 19 1032 BT Amsterdam

  • Lucas aan het werk met de rekenstokken geciombineerd met de cijfers en kralenstaafjes.
  • Milou en Noa werken op de gang samen aan een rekenproject 'getal en ruimte'. Zij hebben een maquette op schaal gemaakt.
  • Bij beide locaties van de school zijn elementen uit een natuurspeeltuin.
  • Het leesonderwijs maakt een belangrijk deel uit van het onderwijs. Op beide locaties is een bibliotheek.
  • Dide is bezig met een leeswerkje uit de middenbouw.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Vrijheid in gebondenheid
  • Samenwerking
  • Veiligheid en plezier in leven

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Montessorischool Azalea is een prachtige school met momenteel twee locaties gelegen naast het mooie Noorderpark. We hebben twee locaties omdat we doorgroeien naar een nieuw schoolgebouw. De montessorivisie is te vinden in hoe het onderwijs vormgegeven wordt. De prettige benadering van de kinderen, de inrichting van de lokalen die uitlokken tot het zelfstandig handelen van de leerlingen en de attitude van de medewerkers staan exemplarisch voor ons montessorionderwijs. We vinden een goede samenwerking met ouders belangrijk, we hebben respect voor elkaar en iedereen is welkom.

Sinds 2022 hebben we een eigen schoolnaam (brinnummer), wat maakt dat de cijfers vanuit DUO nog weinig geschiedenis laten zien.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
407
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Montessorischool Azalea is een groeischool. Wat betekent dat we doorgroeien naar 18 klassen. De klassen zijn verdeeld over twee locaties. De kinderen zitten door alle groepen verdeeld over de twee locaties. Daarom is ervoor gekozen om de schooltijden hierop aan te passen. Op Azalea I (Azaleastraat) starten en eindigen we een kwartier eerder dan op Azalea II gelegen aan de Varenweg. Met als reden dat ouders de kinderen op beide locaties kunnen halen en brengen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven