De Springstok

2e Jan vd Heijdenstr 75 -77 1074 XR Amsterdam

  • Schoolfoto van De Springstok
  • Schoolfoto van De Springstok
  • Schoolfoto van De Springstok

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ieder jaar meten wij het sociaal welbevinden van onze leerlingen. De laatste uitslag van de  sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen in leerjaar 6, 7 en 8 is een 8,0. Wij zijn erg blij met dit mooie resultaat!

Top 3 tevredenheid leerlingen  

  • Ik voel me veilig bij de leerkracht en op school
  • Ik voel me veilig tijdens het overblijven en op het schoolplein
  • Wij maken samen met de leraar de klassenafspraken en regels

Elementen waar leerlingen ontevreden over waren:

  • De leraar en kinderen zorgen er samen voor dat iedereen zich aan de afspraken en regels houdt (2,9) (3.0 is voldoende)   

Bron: inspectierapport 2016: "Uit de gesprekken en tevredenheidspeilingen blijkt dat de leerlingen en ouders heel positief zijn over de sfeer op school. De school besteedt binnen de lessen gericht aandacht aan waarden en normen en er zijn duidelijke gedragsregels en afspraken. Er wordt volgens de leerlingen weinig gepest en als dit gebeurt treedt de school adequaat op. De leerlingen hebben kennis van het pestprotocol en weten bij wie ze terecht kunnen met signalen en/of klachten op dit vlak (leerkracht of vertrouwenspersoon). "


Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven