De Springstok

2e Jan vd Heijdenstr 75 -77 1074 XR Amsterdam

  • Schoolfoto van De Springstok
  • Schoolfoto van De Springstok
  • Schoolfoto van De Springstok

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In verband met de uitbraak van Covid-19, is er in schooljaar 2019-2020 landelijk geen eindtoets afgenomen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij nemen zowel methodetoetsen als methode onafhankelijke toetsen af. De methode toetsen zijn na afloop van ieder blok, thema en/of kern. De Cito -toetsen zijn twee keer per jaar. Aan de hand van de resultaten van deze toetsen analyseren wij of de verwachte resultaten zijn gerealiseerd en/of aanpassing van het aanbod gewenst of noodzakelijk is. Dit gesprek vindt plaats in de vorm van een groepsbespreking, waarbij leerkracht en intern gezamenlijk evalueren.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Zoals u kunt aflezen uit de tabellen volgt het merendeel van onze leerlingen onderwijs in het verlengde van het door ons gegeven advies. Het percentage leerlingen dat na 3 jaar onderwijs volgt op een hoger niveau maakt dat wij vanaf schooljaar 2019-2020 kritisch hebben gekeken naar onze adviesroute. Onze kinderen doen het goed in het voortgezet onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Bij haar laatste bezoek aan onze school (april 2016) beoordeelde de inspectie ons met: Obs De Springstok heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.. Wij zijn erg tevreden met deze positieve waardering.

Terug naar boven