De Springstok

2e Jan vd Heijdenstr 75 -77 1074 XR Amsterdam

  • Schoolfoto van De Springstok
  • Schoolfoto van De Springstok
  • Schoolfoto van De Springstok

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van o.b.s. De Springstok.

Dit venster biedt u inzicht in de resultaten van De Springstok. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Dit SchoolVenster biedt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Mocht u na het lezen enthousiast/geïnteresseerd zijn, dan kunt u zich online aanmelden voor onze rondleiding. www.despringstok.nl

U bent van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ruimte voor talent
  • Denken Doen en Ontdekken
  • Sterke basis
  • Uitdagend onderwijs
  • Gemengde leerlingpopulatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2020-2021 volgen zo'n 170 leerlingen onderwijs aan onze school. De buurtschool de Avonturijn is namelijk per 1 augustus gesloten. De leerlingen van deze school zijn bij ons ingetrokken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
143
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven