De Springstok

2e Jan vd Heijdenstr 75 -77 1074 XR Amsterdam

  • Schoolfoto van De Springstok
  • Schoolfoto van De Springstok
  • Schoolfoto van De Springstok

Het team

Toelichting van de school

De Springstok kenmerkt zich door een enthousiast, betrokken en gedreven team.

Dit schooljaar ziet de groepsindeling er alsvolgt uit:

Groep 1/2A: Martha & Isa

Groep: 1/2B: Sigrid & Anastasia

Groep 3: Isa & Sylvia

Groep 4: Nanda & Marion  

Groep 5: Nina & Isabel

Groep 6: Naima & Diederik

Groep 7: Ruben & Nina

Groep 8: Marina & Sylvia

Oekraïense groep: Alona & Olha

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Valt een leerkracht uit wegens ziekte of andere redenen, dan zal de betreffende leerkracht in principe vervangen worden. We proberen dan zo snel mogelijk een invaller te krijgen, maar invallers voor korte tijd zijn helaas heel moeilijk te vinden met het huidige leerkrachten tekort. In geval van onverwachte afwezigheid hanteren we het volgende stappenplan wanneer we geen vervanging kunnen vinden:  

1. We zoeken een vervanger;

2. De leerlingen worden verdeeld over andere groepen, maar niet voor langer dan voor één dag;

3. We vragen ouders om hun kind op te vangen. Indien haalbaar zullen we voor opvang zorgen als de ouders geen passende oplossing kunnen vinden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bovenstaande inventarisatie is bij benadering. Zo veel als mogelijk aanbod wordt met elkaar verbonden. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovengenoemde tijden zijn bij benadering. Veel vakken, onderwerpen worden integraal aangeboden en waar mogelijk thematisch verbonden. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Regenboog:

Deze groep is er speciaal voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan zowel op cognitief gebied het geval zijn als op bijvoorbeeld werkhouding. Deze groep is er voor leerlingen van gr. 4 t/m gr. 8.

Day a week school:

Het verrijkte aanbod op school is voor een aantal leerlingen nog altijd niet voldoende. Dit maakt dat een klein percentage leerlingen gebruik maakt van de Day a Week School (DWS). De DWS biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen die uitblinken qua leerprestaties en denkstrategieën en behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat het reguliere onderwijs hen kan bieden. In de DWS krijgen de leerlingen een dag per week aanbod buiten de school, in een klas samen met kinderen van andere basisscholen. Voor meer info over de Day a Week School:  www.dayaweekschool.nl 

Heeft u vragen over het onderwijs van uw kind? Stel deze vooral binnen onze school. Wilt u liever onafhankelijke informatie of advies? Neem dan contact op met het Oudersteunpunt passend onderwijs Amsterdam-Diemen. Medewerkers van het Oudersteunpunt denken graag met u mee, bijvoorbeeld over:de ondersteuning die er voor uw kind op school mogelijk is hoe u en uw kind een goede school kunnen kiezen, ook als uw kind extra hulp nodig heeft welke scholen voor speciaal (basis)onderwijs er zijn lastige situaties op school.

U kunt het Oudersteunpunt bellen, mailen een app sturen, of u kunt terecht bij de spreekuren van het oudersteunpunt/OCO in de stad.

Website:               www.oudersteunpunt020.nl

Telefoon:              020-3306320

WhatsApp:           06-16004600

E-mail:                info@oudersteunpunt020.nl

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Zoals op elke school zijn er op De Springstok kinderen met speciale zorgbehoeften, zoals kinderen met ADHD, PDD-NOS, Dyslexie of Dyscalculie. Als de leerkrachten zich zorgen maken over een leerling, worden er aantekeningen gemaakt van wat zij bij de leerling zien. Aan de hand van de observaties kan besloten worden de leerling extra hulp te bieden. Dit kan soms door extra aandacht in de klas. Maar er kan ook meer nodig zijn. Gesprekken met ouders zijn dan een belangrijk onderdeel van het proces om te bepalen welke extra zorg er nodig is. Het kind kan bijvoorbeeld extra begeleiding krijgen in de Regenbooggroep. Maar het kan ook zijn dat er externe zorg nodig moet worden overwogen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Vanaf 01-10-2020 is het Elfenbankje een gecertificeerde voorschool. Vanaf dat moment verzorgen zij met ons een doorgaande leerlijn vanaf 2,5 jaar als onderdeel van onze VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie).

Terug naar boven