De Springstok

2e Jan vd Heijdenstr 75 -77 1074 XR Amsterdam

  • Schoolfoto van De Springstok
  • Schoolfoto van De Springstok
  • Schoolfoto van De Springstok

Het team

Toelichting van de school

De Springstok kenmerkt zich door een enthousiast, betrokken en gedreven team. In het schooljaar 2020/2021 werken er 7 mannen en 18 vrouwen op de school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Valt een leerkracht uit wegens ziekte of andere redenen, dan zal de betreffende leerkracht in principe vervangen worden. We proberen dan zo snel mogelijk een invaller te krijgen, maar invallers voor korte tijd zijn helaas heel moeilijk te vinden met het huidige leerkrachten tekort. In geval van onverwachte afwezigheid hanteren we het volgende stappenplan wanneer we geen vervanging kunnen vinden:  

1. De leerlingen worden verdeeld over andere groepen, maar niet voor langer dan voor één dag;

2. We zoeken een vervanger;

3. We vragen ouders om hun kind op te vangen. Indien haalbaar zullen we voor opvang zorgen als de ouders geen passende oplossing kunnen vinden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bovenstaande inventarisatie is bij benadering. Zo veel als mogelijk aanbod wordt met elkaar verbonden. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovengenoemde tijden zijn bij benadering. Veel vakken, onderwerpen worden integraal aangeboden en waar mogelijk thematisch verbonden. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Ruimte:
Dit is de groep leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Zij zijn onze creatieve denkers en soms ook wel meer- of hoogbegaafd te noemen. Deze groep is er voor leerlingen uit groep 4 t/m 8 en zal dit jaar opgezet worden voor groep 1 t/m 3. 

De Regenboog:
Deze groep is er speciaal voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan zowel op cognitief gebied het geval zijn als op bijvoorbeeld werkhouding. Deze groep is er voor leerlingen van gr. 1/2 t/m gr. 8.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven