Onze Wereld

Kortvoort 61 E 1104 NA Amsterdam

  • In de bovenbouw leren de kinderen een muziekinstrument te bespelen onder leiding van gastdocenten.
  • Wij willen een gezonde school zijn met gezonde traktaties en voldoende beweging voor alle leerlingen.
  • De school werkt vanuit de waarden samen, vertrouwen en welbevinden. Samen spelen
  • Als kinderen extra hulp nodig hebben - ook kinderen die goed kunnen leren - dan zetten we ons in voor extra hulp buiten de groep.

In het kort

Toelichting van de school

Onze Wereld

EEN WERELDSCHOOL

In één van de mooiste wijken van Amsterdam Zuidoost staat basisschool Onze Wereld, de eerste school die in de wijk werd gebouwd. De school is onderdeel van Brede School Kortvoort en biedt samen met voorschool 'De Kleine Wereld' en kinderopvangorganisatie 'Swazoom' moderne faciliteiten voor goed onderwijs én buitenschoolse opvang voor leerlingen van tweeënhalf tot twaalf jaar.

Vanaf 1 augustus 2024 biedt de school naast regulier onderwijs (groepen 1-8) tevens Waldorf (Vrije School) onderwijs (groepen 1-2) met de ambitie om deze stroom verder uit te bouwen (1 augustus 2025 groepen 1-3, 1 augustus 2026 groepen 1-4 en verder).

De school werkt vanuit de basiswaarden 'Samenwerken', 'Vertrouwen' en 'Welbevinden' aan de ontwikkeling, vernieuwing en kwaliteit van het onderwijs. De school kenmerkt zich door een diversiteit aan culturen in zowel het team als de leerlingenpopulatie. In het kader van de levensbeschouwelijke grondslag vinden wij het belangrijk om onze leerlingen te leren dat we van en met elkaar kunnen leren ongeacht geloof, levensovertuiging, huidskleur en culturele achtergrond.

Wij beloven onze leerlingen en ouders:
- Wij zetten ons volledig voor je in en samen met jou verwezenlijken wij jouw mogelijkheden.
- Wij zorgen voor blijvende aandacht voor de verbetercultuur voor goed onderwijs, hoge opbrengsten en uitdagend onderwijs gericht op brede talentontwikkeling.
- Wij zorgen ervoor dat je vaardigheden verwerft om jezelf verder te ontwikkelen, zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied.
- Wij beloven dat uw kind bij ons in een gestructureerde, veilige en respectvolle omgeving leert, hierbij staan wij voor een verbinding met de wijk.
- Wij bieden ondersteuning op het gebied van opvoeding en ontwikkeling vanuit een gezamenlijke zorg en verantwoordelijkheid voor uw kind in samenwerking met de partners in de zorg.
- Wij beloven, dat de kwaliteit van ons onderwijs is gericht op gelijke kansen.

Heeft u belangstelling om nader kennis te maken met Onze Wereld? Maak dan een afspraak voor een persoonlijk gesprek en/of een rondleiding.

Namens het team,
Ron van de Meent,
Directeur (RDO), aanwezig maandag t/m donderdag.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Samen
  • Lef
  • Bevlogen
  • Welbevinden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de wijk Kortvoort midden in Amsterdam Zuidoost staat Onze Wereld, de oudste school van Amsterdam-Zuidoost.

Onze leerlingen zijn verdeeld over negen groepen (acht groepen regulier onderwijs en één kleutergroep Waldorf) waarbij de groepen gemiddeld twintig leerlingen tellen. Dit betekent dat onze leerkrachten in samenwerking met de onderwijsassistenten relatief veel tijd en aandacht hebben om af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Wij werken in één gebouw samen met Swazoom. Zij verzorgen de voor- en naschoolse opvang én onze voorschool 'De Kleine Wereld'. Vanaf de leeftijd van twee jaar en zes maanden kan uw kind terecht op deze voorschool.

De school verwacht dat het aantal leerlingen de komende jaren verder zal groeien op basis van tevredenheid van ouders en de concrete nieuwbouwplannen voor Amsterdam Zuidoost.

Website BS 'Onze Wereld'

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
159
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij openen dagelijks om 8.20 uur de deuren van onze school voor leerlingen én ouders.

Volgens het vijf-gelijke-dagen model krijgen de kinderen dagelijks les van 8.30 tot 14.15 uur inclusief tweemaal een pauze van een kwartier.

De brede schoolactiviteiten worden georganiseerd van 14.30 tot 15.30 uur. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op Basisschool 'Onze Wereld' kiezen we ervoor om de regels en afspraken op een positieve manier te verwoorden. Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen te leren welk gedrag gewenst is. Wij verwachten dat een ieder die zich in de school bevind zich aan deze regels en afspraken houdt.

Terug naar boven