Onze Wereld

Kortvoort 61 E 1104 NA Amsterdam

  • Wij geven een hoge prioriteit aan het leren van rekenen en taal (inclusief lezen). En daarom hebben we veel boeken om school om te lezen.
  • In de bovenbouw leren de kinderen een muziekinstrument te bespelen onder leiding van gastdocenten.
  • Wij willen een gezonde school zijn met gezonde traktaties en voldoende beweging voor alle leerlingen.
  • De school werkt vanuit de waarden samen, vertrouwen en welbevinden. Samen spelen
  • Als kinderen extra hulp nodig hebben - ook kinderen die goed kunnen leren - dan zetten we ons in voor extra hulp buiten de groep.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In april 2023 beoordelen de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 de school met een 8,1. In april 2022 was het cijfer een 7,5. 


Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In mei 2023 beoordelen de ouders/verzorgers met een 8,4. In mei 2022 was dat een 7,8. 


Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven