Levensbeschouwelijke basisschool De Polsstok

EGoli 2 1103 AC Amsterdam

  • Schoolfoto van Levensbeschouwelijke basisschool De Polsstok
  • Ouders als educatief partners

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Alle ouders en leerlingen worden jaarlijks uitgenodigd om de tevredenheidspeiling in te vullen. Hierover wordt u geïnformeerd via Social Schools. De uitkomsten van deze tevredenheidspeiling worden besproken met het team en de MR. Vervolgens geven wij ook een schriftelijke terugkoppeling aan onze ouders. 

Uit beide tervedenheidspeilingen is naar voren gekomen dat de tevredenheid zowel bij ouders als leerlingen groot/hoog is. Daar zijn wij heel blij mee.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Alle ouders en leerlingen worden jaarlijks uitgenodigd om de tevredenheidspeiling in te vullen. Hierover wordt u geïnformeerd via Social Schools. De uitkomsten van deze tevredenheidspeiling worden besproken met het team en de MR. Vervolgens geven wij ook een schriftelijke terugkoppeling aan onze ouders. 

Uit beide tervedenheidspeilingen is naar voren gekomen dat de tevredenheid zowel bij ouders als leerlingen groot/hoog is. Daar zijn wij heel blij mee.

Tevredenheid
7,3

Terug naar boven