Levensbeschouwelijke basisschool De Polsstok

EGoli 2 1103 AC Amsterdam

  • Schoolfoto van Levensbeschouwelijke basisschool De Polsstok
  • Ouders als educatief partners

In het kort

Toelichting van de school

De Polsstok verzorgt onderwijs op Levensbeschouwelijke grondslag. Hierbij nemen we de culturele en levensbeschouwelijke rijkdommen van ouders serieus en ondersteunen en begeleiden we de ontwikkeling van de kinderen, zodat zij aan het eind van hun Polsstokloopbaan pro-actieve wereldburgers kunnen zijn.

Ouders en leerkrachten ondersteunen elkaar en werken als educatief partner samen aan optimale ontwikkelkansen voor hun kinderen. Zowel cognitieve, creatieve, culturele en sociaal- emotionele ontwikkeling hebben een vaste plaats binnen het programma van De Polsstok. Als geboorteplaats van het inmiddels landelijk bekende Leerorkest, neemt muziek een belangrijke plaats in binnen het ruime programma van brede talentontwikkeling. Hierbij staan de ontwikkeling en groei van het kind altijd centraal.

De Polsstok heeft een sterk sportprofiel. In de hogere groepen zijn een aantal talentvolle voetballers te vinden. Vanuit het sportprofiel bieden we deze leerlingen extra verlofruimte deel te nemen aan toernooien in binnen- en buitenland.

Polsstok heeft zijn eigen Polsstokacademie waarin we 2 dagen een dagarrangement tot 16:30 aanbieden voor zo'n 60 leerlingen.

De Polsstokacademie biedt huiswerkbegeleiding en extra sport naast het naschools Stuif aanbod.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Stevige taal- en rekenbasis
  • Het Leerorkest
  • Wereldburgerschap
  • Brede Schoolaanbod
  • Verbonden met de wijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

 De Polsstok is een wijkschool. 

De meeste van onze leerlingen komen uit postcode gebied 1102 en 1103.

De school heeft een leerlingaantal rond de 230 leerlingen. 
Daarmee zijn we iets kleiner dan in het verleden. De jonge doelgroep uit onze wijk heeft inmiddels de middelbare schoolleeftijd bereikt en er zijn minder jonge kinderen.
Leerjaar 8 is - net als afgelopen jaren - een grote groep van ruim 40 leerlingen. De overige leerjaren bevatten rond de 30 leerlingen.

In de groepen 1/3 zijn de groepen extra klein, rond de 20 leerlingen,  om alle leerlingen een goede start te kunnen bieden. 

In de hogere groepen zitten in elke groep rond de 25 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
221
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven