Basisschool Achtsprong

Huntum 14 1102 JA Amsterdam

  • Schoolfoto van Basisschool Achtsprong
  • Schoolfoto van Basisschool Achtsprong
  • Schoolfoto van Basisschool Achtsprong
  • Schoolfoto van Basisschool Achtsprong
  • Schoolfoto van Basisschool Achtsprong

In het kort

Toelichting van de school

Achtsprong verzorgt onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag. Hiermee nemen wij de culturele en levensbeschouwelijke rijkdommen van de kinderen als startpunt.

We zijn een school die kinderen uitnodigt actief te zijn en initiatief te ?nemen. Waar kinderen leren om zowel zelfstandig als samen te werken. Een school waar kinderen leren verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen en zorg te dragen voor elkaar en de omgeving. Iedereen wordt gezien en voor alle kinderen willen wij een vertrouwde en veilige plek zijn. Op Achtsprong vinden wij een veilige school met een goed pedagogisch klimaat belangrijk en wij stellen dit centraal binnen ons onderwijsaanbod.                           

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
276
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven