Basisschool Achtsprong

Huntum 14 1102 JA Amsterdam

  • Schoolfoto van Basisschool Achtsprong
  • Schoolfoto van Basisschool Achtsprong
  • Schoolfoto van Basisschool Achtsprong
  • Schoolfoto van Basisschool Achtsprong

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Jaarlijks vragen wij aan u om ons feedback te geven op verschillende onderdelen zodat wij hiermee aan de slag kunnen om zo ons onderwijsaanbod verder te verbeteren. Zou u ook dit jaar ons willen helpen door de vragenlijst in te vullen? 

Uw feedback vinden wij belangrijk en waardevol. 

Mocht u vragen hebben of er niet uit komen, staan wij klaar om u te helpen. 

Bij voorbaat hartelijk dank,

Anne Wahap & Mia O'Niel

Directie Achtsprong

Tevredenheid
8,5

Terug naar boven