Basisschool Schreuder

Van de Veldestraat 10 1071 CW Amsterdam

  • Er weer fantastische optredens in ons Schreudertheater! We hebben genoten van de dansjes, zang en presentaties.
  • In april 2019 werd ons nieuwe schoolplein feestelijk geopend. Er werden spelletjes gespeeld, hapjes gegeten, toespraken gehouden.
  • De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap.
  • Basisschool Schreuder heeft een eigen gymzaal waar 2x per week gymles wordt gegeven door een onze vakdocent.
  • Schoolfoto van Basisschool Schreuder

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Uit de monitoring veiligheidsbeleving van de leerlingen in 2019 blijkt het volgende : 

Gemiddelde score Welbevinden: 3.21 (op een schaal van 0 t/m 4: Dat is vaak zo) 

Gemiddelde score Pestbeleving: 3.71 (op een schaal van 0 t/m 4: Dat is bijna nooit zo) 

Gemiddelde score Veiligheidsbeleving: 3.55 (op een schaal van 0 t/m 4: Dat is vaak zo)

Conclusie kan getrokken worden dat onze leerlingen over het algemeen lekker in hun vel zitten en er nauwelijks sprake is van pestgedrag. De kinderen voelen zich over het algemeen veilig bij ons op school. 

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven