Basisschool Schreuder

Van de Veldestraat 10 1071 CW Amsterdam

  • Er weer fantastische optredens in ons Schreudertheater! We hebben genoten van de dansjes, zang en presentaties.
  • In april 2019 werd ons nieuwe schoolplein feestelijk geopend. Er werden spelletjes gespeeld, hapjes gegeten, toespraken gehouden.
  • De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap.
  • Basisschool Schreuder heeft een eigen gymzaal waar 2x per week gymles wordt gegeven door een onze vakdocent.
  • Schoolfoto van Basisschool Schreuder

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker van ons venster,

Welkom op ons schoolvenster. U vindt hier algemene en specifieke informatie over datgeen de oudste school van Amsterdam zo bijzonder maakt en waarin wij verschillen van andere scholen in Amsterdam Zuid.

Schroom niet contact te zoeken indien u, in wat voor vorm dan ook, geïnteresseerd bent in onze school.

Met vriendelijke groet, namens team en bestuur,

Jan Witte, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Diversiteit
  • Brede ontwikkeling
  • Kleinschalig
  • Vreedzaam
  • Cultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Schreuder is bekend om zijn kleinschaligheid (in totaal 200 leerlingen), de mooie afspiegeling van de Amsterdamse populatie, aandacht voor de brede ontwikkeling, goede resultaten en vreedzame sfeer op school. De school staat op een unieke locatie waarbij spelen op het Museumplein en een regelmatig bezoekje aan het Rijksmuseum tot de realiteit behoort. 

Het aantal leerlingen in de getoonde grafiek betreft de leerlingen in het reguliere programma. Daarnaast zijn er nog ca. 60 leerlingen die het voltijds hoogbegaafdenonderwijs van AMOS Uniq volgen. In de afgelopen jaren is het aantal leerlingen als gevolg van verhuizingen iets gedaald.

Naast de basisvakken geven we Engels in alle groepen en is er Spaanse les vanaf groep 6 voor de leerlingen die het Engels beheersen. Het lesprogramma van de Vreedzame School neemt een belangrijke plaats in: de aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen draagt bij tot de volle ontplooiing die we willen realiseren op basisschool Schreuder. 

We besteden veel aandacht aan leerlingen die meer uitdaging aan kunnen. Voor hen organiseren we elke week de zogenaamde Socrates-lessen. Het voltijds HB-onderwijs wordt verzorgd door AMOS-UniQ, vanaf groep 4. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
179
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op basisschool Schreuder wordt de naschoolse opvang (BSO) en de kinderopvang tot 4 jaar verzorgd door Kleintje Zuid. De naschoolse opvang vangt grotendeels kinderen van basisschool Schreuder op.

De naschoolse opvang en de kinderopvang zijn, op twee weken met de kerstvakantie na, het hele jaar geopend. De kinderopvang tot 4 jaar werkt met dagdelen opvang.

De naschoolse opvang en de basisschool ontwikkelen een variëteit aan naschoolse activiteiten tegen betaling waar zowel kinderen van de opvang als kinderen van de basisschool gebruik van kunnen maken. De activiteit wordt gehouden in school en sluit aan op het einde van de lesdag van de basisschool.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven